Zelden stond er zo’n suggestieve titel boven een redactioneel stuk als die van AalsmeerVandaag op 13 november: Amstelveense motie legt bommetje onder zelfstandigheid Aalsmeer.

Eerst de feiten: de voltallige raad van Amstelveen heeft een motie aangenomen waarin wordt gevraagd om een onderzoek naar alle samenwerkingsverbanden met andere overheden in de regio, de kwaliteit hiervan en het toekomstperspectief. Er wordt niet gesproken over Aalsmeer. Wel spreken Amstelveense raadsleden naar aanleiding van deze motie over eventuele bestuurlijke samenwerking.

groetenAalsmeerVandaag ruikt nieuws en suggereert dat er een bommetje wordt gelegd onder de  zelfstandigheid van Aalsmeer. Dat er en passant in het stuk nog verwezen is naar een opmerking over het over de grenzen kijken en hoe het niet moet, daarbij doelend op de problemen binnen de gemeenteraad van Aalsmeer; dat kan geïnterpreteerd worden als een pesterig foutje van een jonge politicus die denkt te kunnen groeien door anderen te beleren.

Natuurlijk raakt deze motie wel een open zenuw voor veel Aalsmeerders, die toch al argwanend naar de ambtelijke fusie hebben gekeken. Velen denken dat deze fusie slechts een opmaat is voor het volledige samengaan van Aalsmeer en Amstelveen. En dan nu deze motie, zie je wel: straks is Aalsmeer slechts een buitenwijk van Amstelveen.

Nou, dat moeten wij nog zien. Laten we duidelijk zeggen: de gemeenteraad van Aalsmeer beslist hierover en zoals de meningen binnen de raad nu zijn, zal er van een bestuurlijk samengaan geen sprake zijn. Aalsmeer zal altijd zijn eigenheid behouden. Daarbij moeten we natuurlijk wel in het achterhoofd houden dat er een moment kan komen dat er vanuit Den Haag orders komen over te gaan tot gemeentelijke fusies. En dan nog zal Aalsmeer  Aalsmeer blijven.

Het is goed dat de mist voor de Amstelveense ogen wordt opgetrokken! Amstelveen wil graag zijn positie kunnen bepalen door het oplaten van een proefballon. Of deze proefballon nu is opgelaten door een influisteraar uit Den Haag, is een vraag waarop we wel nooit antwoord zullen krijgen. We zien deze motie van Amstelveen eerder als een teken dat ze zich verstrikt voelen in hun web aan relaties. Het is een soort GPS-bepaling: waar bevind ik mij ten opzichte van de anderen. Wel voelt Amstelveen de hete adem van het machtige Amsterdam al jaren in zijn nek en voelt zich hierbij niet gemakkelijk. Misschien moeten we ons wel vereerd voelen met deze vraag om hulp.

 

Dirk Stoker
Raadslid Aalsmeerse Belangen