Eens in de zoveel tijd schrijft een raadslid een weblog voor de site van de gemeente. Vandaag is de bijdrage van Helma Persoon – fractievoorzitter van AB – gepubliceerd. Hieronder de tekst.

Langs het tuinpad van mijn vader

De structuurvisie voor het Uiterweggebied is een actueel onderwerp voor de gemeenteraad. Als geboren Buurter heeft dat natuurlijk mijn belangstelling. Ik ben immers nog steeds woonachtig op de Uiterweg. Dat er veel gebeurt op de Uiterweg is van alle tijd. Mijn vader heeft begin jaren vijftig een kwekerij gekocht op advies van zíjn vader, een Westlandse tuinder. Hij voorzag dat de toekomst van de sierteelt in Aalsmeer lag. Een verhuizing van het Westland naar Aalsmeer werd destijds gezien als een emigratie. Om je toen als katholiek te vestigen in de overwegend doopsgezinde Buurtse gemeenschap, getuigde van lef en/of naïviteit.

zag ik de hoge bomen staan

helmaHet kleine kwekersbedrijf gaf aan het eind van de jaren 60 waarschijnlijk al te weinig inkomen voor het inmiddels tienkoppige gezin. Mijn vader is toen, naast de kwekerij, met een kleinschalige jachthaven gestart.  Nadien hebben veel kleine Buurtse kwekers hun bedrijvigheid gewijzigd en is de watersportbranche inmiddels groter dan de tuinbouw. Ook de laatste kwekerijen op deze doodlopende weg, lijken op termijn hun werkzaamheden te gaan beëindigen, met gelukkig enkele uitzonderingen. De variatie in bedrijven op de Uiterweg is toegenomen, de variatie in de bebouwing ook. De vervanging van de eerste huizen, alsof deze uit de ‘Nieuwbouwcatalogus’ waren besteld, staat in mijn geheugen gegrift. Oorspronkelijke woningen verdwijnen.

ik was een kind en wist niet beter…

De Uiterweg verandert, Aalsmeer verandert, net als de rest van de wereld. Ik verander ook. Niet alleen ben ik inwoner van Aalsmeer, maar als raadslid nu ook een gekozen volksvertegenwoordiger. Mijn rol is veranderd. En dat heeft gevolgen voor de wijze waarop ik de nieuwe structuurvisie Uiterweggebied zal bestuderen. Als bewoner gaan alle veranderingen op de Uiterweg mij aan het hart. Als raadslid dien ik het Aalsmeerse Belang, waarbij een mogelijk persoonlijk belang nooit mag meespelen. Dat klinkt ingewikkelder dan het is en is ook geen probleem. Het geeft juist energie om te luisteren naar alle opinies over deze structuurvisie en alle belangen te wegen voordat de gemeenteraad een besluit gaat nemen. Als raadslid én als geboren Buurter ga ik me verder verdiepen in de materie en hoop veel mensen te spreken. Wellicht al tijdens de inloop/informatieavond             2 december in het gemeentehuis.