scheepswerf van DamScheepswerf Van Dam, gelegen in het dorp, is in 1881 opgericht en daarmee een van de oude scheepswerven van Aalsmeer. De Scheepswerf functioneert echter enige jaren niet meer als zodanig. Aangezien de economische levensvatbaarheid van de scheepswerf op deze locatie niet aannemelijk is, ligt transformatie naar een passende woonbestemming in het dorp voor de hand.

Initiatiefnemers hebben een bouwplan opgesteld voor deze locatie. Het initiatief zal resulteren in een zestal luxe appartementen in drie gebouwen van twee lagen en een flauwe kap. Hiervoor is de sloop van de leegstaande loodsen noodzakelijk.

Over dit bouwplan is ondertussen veel nagedacht, gesproken en geschreven en naar onze mening is er ook veel bereikt:

  • We handhaven een strook openbaar groen aan de Ringvaart om te kunnen recreëren aan de zuidwestzijde van het plan.
  • Ten gunste van omwonenden heeft de ontwikkelaar de gebouwen lager gesitueerd dan het oorspronkelijke plan en houdt hij rekening met de wensen van omwonenden bij de toe te passen kleuren.
  • De Hellingsloot blijft qua breedte nagenoeg gehandhaafd, er wordt slechts circa 40 cm gebruikt om damwanden te plaatsen.
  • Bij de inrichting van de benodigde parkeerplaatsen aan de Kanaalstraat voldoet zowel het aantal als de vorm en uitstraling aan de wensen van de ontwikkelaar en de bewoners.

Dit alles is het resultaat van de verregaande participatie met de omwonenden die heeft plaatsgevonden conform de wens van de raad. Vanuit de ontwikkelaar, het bestuur (waarbij de wethouder persoonlijk aanwezig was) en omwonenden is met een positieve inzet een goed resultaat bereikt; een ontwikkeling van een inactief gebied zonder aantasting van kernwaarden en belangen.Wij vinden dat alle partijen met elkaar op een goede constructieve wijze de voorbereiding voor dit plan hebben aangepakt.

Aalsmeerse Belangen concludeert dat door alle inspanningen een zo breed mogelijk overeenstemming is bereikt tussen alle betrokken partijen. Wij vinden dat alle partijen met elkaar op een goede constructieve wijze de voorbereiding voor dit plan hebben aangepakt.