De drie onderhandelingspartners zijn er uit. Aalsmeer krijgt een nieuw, sterk bestuur.

CDA, Aalsmeerse Belangen en PACT Aalsmeer hebben elkaar gevonden in een goed doortimmerd coalitieakkoord dat aanstaande donderdag 29 april in de gemeenteraad wordt gepresenteerd.

Verloop van de onderhandelingen

Na de verkiezingen van 3 maart 2010, die voor AB een totaal van 6 zetels hebben opgeleverd, is gepoogd een college van B&W samen te stellen bestaande uit – naast de burgemeester – een wethouder namens het CDA, AB en de VVD. Een samenstelling die, op grond van de verkiezingsuitslag, de logische voorkeursoptie was. Deze besprekingen hebbben geleid tot een gedeeltelijk inhoudelijk akkoord. Helaas bleek het niet mogelijk overeenstemming te bereiken over de portefeuilleverdeling en was er onderling onvoldoende vertrouwen aanwezig dat deze overeenstemming nog kon worden bereikt. Op woensdag 31 maart hebben de partijen daarom gezamenlijk besloten de gesprekken te beëindigen. Daarvan is op 1 april mededeling gedaan in een gezamenlijk persbericht, waarin werd gesproken over een grote teleurstelling voor de drie betrokken partijen.

Het CDA heeft vervolgens opnieuw het initiatief genomen en consulterende gesprekken gevoerd met alle partijen. Dit heeft geleid tot voortzetting van de onderhandelingen tussen  CDA, AB en PACT Aalsmeer. Deze onderhandelingen zijn gestart op 6 april 2010. De onderhandelingen zijn in een zeer constructieve sfeer gevoerd en hebben binnen korte tijd geleid tot een coalitieakkoord waar alle partners volledig achter staan.

Persconferentie

Dinsdagavond 27 april om 19.00 uur geven de drie nieuwe coalitiepartners in de gemeente Aalsmeer een gezamenlijke persconferentie met een uitgebreide toelichting op het gesloten akkoord voor de nieuwe collegeperiode. Ook worden hier de kandidaat-wethouders van de drie partijen voorgesteld. Vertegenwoordigers van de pers ontvangen ter plekke het coalitieakkoord en een korte samenvatting.

De bijeenkomst vindt dinsdagavond vanaf 19.00 uur plaats in de Oude Veiling, Marktstraat 19, 1431 BD  in Aalsmeer.