Aalsmeerse Belangen heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen woensdag 2 zetels gewonnen. We groeien dus van 4 naar 6 zetels! Dit is het grootste zetelaantal dat AB in haar gehele bestaan heeft behaald.

Via deze weg willen we alle kiezers bedanken voor hun steun:

“Dank u wel!”

Wij zullen er uiteraard alles aan doen om ook in de komende 4 jaren de standpunten van AB helder en duidelijk naar voren te brengen. Daar kunt u van op aan.

De gemeenteraad van Aalsmeer wordt voor de komende zittingsperiode uitgebreid van 19 naar 21 zetels. De grootste partij in Aalsmeer blijft het CDA. Zij hebben weliswaar net zoveel (zes) zetels als AB in de wacht gesleept, maar 226 stemmen meer gekregen. Het CDA had al zes zetels en is dus gelijk gebleven. De VVD is gegroeid met één zetel van vier naar vijf. PACT Aalsmeer is gedaald van vijf naar vier zetels.

Op dinsdag 9 maart 2010 starten de coalitiebesprekingen.
Dit gebeurt in een openbaar toegankelijke vergadering in de raadszaal en start om 20 uur.