En weer was het zover. Net als in haar tijd als eenmansfractie voor D66 in de gemeenteraad, kon Marian Kaaijk het niet laten om te proberen Aalsmeerse Belangen te beschadigen. Dit keer schreef ze onder de dekmantel van voorzitter van KCA weer een politiek pamflet gericht op beschadiging van het imago van AB; de partij die ze al haar hele leven lijkt te verafschuwen. Wat ons betreft, onderstreept dit ingezonden stuk alleen maar dat een voorzitter van KCA niet uit de politiek moet komen maar liever gewoon verstand van zaken moet hebben.

In haar stuk spreekt Marian Kaaijk over dramatische bezuinigingen op kunst en cultuur in Aalsmeer die ze vervolgens geheel op het conto van AB schrijft. Wat ze allereerst vergeet, is dat AB slechts 1 van de 3 partijen in het Aalsmeerse college van B&W is. De voorgestelde richting voor verandering van het subsidiebeleid is een voorstel van het gehele college van B&W, dus inclusief de wethouders van PACT Aalsmeer (haar eigen partij) en CDA. Maar daar spreekt ze natuurlijk liever niet over.
Ook inhoudelijk slaat ze de plank mis. De huidige subsidie van KCA bedraagt 95.000,= euro per jaar. Het voorstel van het college is erop gericht om de subsidiering van kunst en cultuur in Aalsmeer te hervormen binnen een taakstelling van 75.000,= euro per jaar. Uitgangspunt is particulier ondernemerschap waar mogelijk en subsidie waar nodig. Tevens zet het college in op evenredige subsidiering van alle kunstuitingen. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie waarin KCA bijna 70% van haar middelen uitgeeft aan beeldende kunst in het Oude Raadhuis. AB vindt beeldende kunst belangrijk maar niet belangrijker dan enige andere kunstuiting. Het Oude Raadhuis bedient een select publiek dat daarvoor op dit moment geen eurocent entree hoeft te betalen. Wij vinden dat onnodig en oneerlijk en pleiten voor verandering. Dat is geen kwestie van een verborgen agenda maar gewoon eerlijk delen.

AB staat daarom achter de wens tot hervorming. Onze wens is dat uiteindelijk meer geld overblijft voor het uitvoeren van activiteiten en dat daarnaast een gevarieerd aanbod op het gebied van cultuureducatie op poten wordt gezet. Meer activiteiten leiden tot meer plezier voor vrijwilligers en bezoekers. Cultuureducatie levert rijkdom voor kinderen op. Dit is dus geen kiezersbedrog maar juist volledig in lijn met ons verkiezingsprogramma. Daarin schreven we het volgende:

  • Extra geld voor kunst en cultuur is gewenst.
  • AB zal zich inzetten voor verbreding van het cultureel aanbod, bijvoorbeeld op het gebied van podiumkunst.
  • Wat AB betreft mag een eventuele bezuiniging er zeker niet toe leiden dat een lager budget voor de culturele activiteiten zelf beschikbaar is.
  • AB is er voorstander van als ook andere partijen dan KCA een kans krijgen om een grotere rol te spelen. Lokale initiatieven om te komen tot meer diversiteit in het culturele aanbod willen wij dus ondersteunen, ongeacht wie het organiseert.

Helaas hebben we door de bezuinigingen die ons vanuit Den Haag worden opgedrongen, nu even geen extra geld voor kunst en cultuur. Maar met iets minder geld kunnen we door slim te hervormen wel meer doen.

Fractie en bestuur Aalsmeerse Belangen