De algemene beschouwingen op 2 november 2010 stonden in het teken van de op handen zijnde bezuinigingen. Als gevolg van de sterke daling van de Rijksbijdragen vanuit Den Haag zal de gemeente Aalsmeer fors moeten bezuinigen. Het college van burgemeester en wethouders, met daarin onze wethouder Gertjan van der Hoeven, heeft inmiddels plannen gepresenteerd om te komen tot bezuiniging, verandering en vernieuwing. Deze plannen kun je hier lezen:

http://www.aalsmeersebelangen.nl/algemene-beschouwingen/

De fractie van AB heeft zich, net als onze coalitiepartners CDA en PACT Aalsmeer, in grote lijnen positief uitgesproken over de door het college geschetste richting. Het college gaat het komende half jaar aan het werk om de voorstellen verder uit te werken. Op de website van www.begrotingswijzer.nl kun je zelf bepalen hoe jij zou willen bezuinigen. Ook kun je op onze website je reactie achterlaten. In het voorjaar van 2011 zullen door de gemeenteraad definitieve beslissingen worden genomen over de bezuinigingen en vernieuwingen.