Na het goed doorlichten van alle activiteiten en de daarbij behorende kosten is gebleken dat De Hint niet kan blijven bestaan binnen de huidige subsidie.
De gemeente heeft daarom besloten kunstencentrum De Hint tot 2012 extra subsidie te geven. Het gaat om een aanvulling op een tekort in 2009 van 7.066,00 euro, een aanvullende subsidie van 18.500,00 euro in 2010 en een hogere subsidie dan voorheen voor 2011. Het subsidiebedrag is 2011 wordt dan 151.305,00 euro.
Hiermee is De Hint zeker van voortzetting van alle activiteiten tot en met het jaar 2011. Voor de periode na 2011 zal in nauw overleg tussen de gemeente en De Hint invulling worden gegeven aan de rol van het kunstencentrum in Aalsmeer.

Kunstencentrum De Hint verzorgt muziekonderwijs, danscursussen en toneel voor kinderen, jongeren en volwassenen. De Hint heeft naast filialen in Aalsmeer en Kudelstaart ook nog filialen in Uithoorn, Vinkeveen en Wilnis. De Hint ontvangt voor haar dienstverlening subsidie van de gemeenten Aalsmeer, De Ronde Venen en Uithoorn.