Komend jaar wordt een begin gemaakt met de herinrichting van het Surfeiland. Het herinrichtingsplan ziet er uitstekend uit en het ambitieniveau is hoog. Dat juichen wij toe. Waar wij en onder andere de wijkraad Hornmeer, waterskivereniging Aalsmeer en windsurfclub Aalsmeer veel meer moeite mee hebben, is de invulling van het horeca gedeelte. Dit bouwplan is te groot en te massaal en daar zit niemand in Aalsmeer op te wachten! Een strandtent met één laags bebouwingsoppervlak van 150 m2 en een terras van 150 m2 is ruim voldoende en past ook veel beter in het landschappelijk beeld (zie onderstaande foto’s voor een voorbeeld uit Muiden).

voorbeeld Muiden (2)voorbeeld Muiden (1)

AB wil dat er een openbare aanbesteding komt voor de realisatie van het horecagedeelte op het Surfeiland: de ondernemer met het beste plan voor Aalsmeer moet de kans krijgen om zijn of haar plan ten uitvoer te brengen. AB wenst dat samen met het Surfeiland ook het Starteiland onder handen wordt genomen. Woningbouw, ook in de vorm van bedrijfswoningen, achten wij op beide locaties onwenselijk.