De fractie van Aalsmeerse Belangen heeft deze week haar Algemene Beschouwingen gepresenteerd.

Voor een volledig opgemaakte versie met foto’s, kunt u contact opnemen met Gertjan van der Hoeven. U kunt dat doen via het email adres: g.vanderhoeven@aalsmeer.nl