100_8381Afgelopen zaterdag, 14 december 2013, heeft wethouder Gertjan van der Hoeven met een trombone officieel Cultuurpunt Aalsmeer geopend. Het Cultuurpunt is eigenlijk al sinds deze zomer actief, maar een officiële start en opening van hun locatie boven de bibliotheek in de markstraat was er nog niet van gekomen. Samen met zijn ‘geduldige leraar’ openende de wethouder de locatie door het spelen van een kort riedeltje op een trombone, een instrument dat hij tot een week daarvoor nog nooit in de handen had gehad. Daarna werden de toegestroomde  belangstellenden onthaalt op een soesje en een glaasje bubbeltjes.

Het is een lange weg geweest naar dat moment. AB had in haar programma van 2010 al aangegeven het culture speelveld in Aalsmeer op te willen schudden. Daar is vanaf de start van het college hard aan gewerkt. Eén van de uitgangspunten hierbij was dat er voor alle basisscholen in Aalsmeer een passend professioneel kunst&cultuur programma moest komen. In plaats van lessen te organiseren en daarna af te wachten welke kinderen daarop af zouden komen is gekozen voor een actief onderwijs met workshops waar alle basisscholen in Aalsmeer aan kunnen deelnemen.
Toen bleek dat de streekmuziekschool niet in staat was dit, samen met KCA, te organiseren is gekozen voor een nieuwe organisatie die zich o.a. hierop moest gaan richten. Ook het samenstellen van een bestuur vanuit het culturele veld in Aalsmeer bleek nog een brug te ver. Maar inmiddels is het cultuurpunt vanaf de zomervakantie actief met een breed aanbod van workshops voor de basisscholen.

Tijdens de opening toonde de wethouder zich verheugd dat het toch allemaal gelukt is en dat de eerste workshops inmiddels zeer succesvol zijn afgesloten. Hiermee werd de officiële openingshandeling niet alleen een start van iets nieuws dat haar toegevoegde waarde inmiddels heeft bewezen maar vormde zij tevens de afsluiting van een lange bestuurlijke weg.