Gisteravond heeft president Zuma van Republiek Zuid-Afrika bekend gemaakt dat Nelson Mandela is overleden.

nelson-mandela-004

De levensloop en het werk van Nelson Mandela mag bekend zijn en behoeft hier geen verdere toelichting. Als één van de grondleggers van het ANC en als ’the father of the nation’ heeft hij een ongelofelijk belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van Zuid Afrika en het Afrikaanse continent is zijn geheel.  In 1993 is hem de Nobelprijs voor de vrede toegekend, maar zelf beschouwde hij de bijnamen Madiba en Tata, die de Zuid Afrikanen aan hem gaven, een grotere eer.

Met het overlijden van Nelson Mandela heeft de wereld niet alleen een icoon van vreedzaamheid, emancipatie en voorvechter van mensenrechten verloren, maar ook een groot leider. In een mensenleven komt het niet vaak voor dat er een leider opstaat die door natuurlijk overwicht, heldere ideeën en vergevingsgezindheid zo een enorme invloed heeft op de ontwikkeling van de mensheid in haar geheel. Nelson Mandela was zo iemand, net als Mahatma Ghandi, Martin Luther King en Desmond Tutu. Nelson

Mandela laat een erfenis na waarin mensenrechten en verzoeningsgezindheid onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en zo een bron van inspiratie vormt voor ons en komende generaties.