Aalsmeer—Na de succesvol verlopen gemeenteraadsverkiezingen van dit voorjaar, wil Aalsmeerse Belangen zich graag waarmaken. Door bestuurlijke verantwoordelijkheid niet uit de weg te gaan en in het College plaats te gaan nemen, is een eerste stap genomen. De grote steun die AB bij de verkiezingen heeft gekregen van de Aalsmeerse bevolking, wil het bestuur graag omzetten in meer leden. Immers hoe meer leden, hoe meer contributiegelden er binnenvloeien en hoe meer AB zich kan laten gelden. Nu en in de toekomst.

Het mooiste is natuurlijk de leden dan ook zoveel mogelijk bij de partij te blijven betrekken. Daarom is besloten de leden regelmatig te informeren middels een nieuwsbrief.

En daarmee is een nieuw en toch ook bekend ‘gezicht’ terug: AB HOC et AB HAC. In het verleden is onder deze noemers al eerder een nieuwsbrief verschenen en nu dus weer terug! Weliswaar in digitale vorm om kosten te besparen.

AB HOC et AB HAC, is een variant op AD HOC et AB HAC (Latijn: Voorde deze en gene) en betekent letterlijk “van deze en gene (spreken), over koetjes en kalfjes (praten)”. En dat is precies de bedoeling: u op een luchtige manier informeren over het reilen en zeilen van de lokale politieke partij Aalsmeerse Belangen. Uiteraard kunt u te allen tijde reageren op de inhoud van dit blad middels het verenigingsadres. We wensen u veel leesplezier!

Nieuwsbrief AB № 1. september 2010 (969 KB)

Namens het bestuur, Elbert Huijts (secretaris)