Gisteravond, donderdag 27 maart 2008, is Frits Streijl door burgemeester Litjens geïnstalleerd als fractie-assistent van de fractie van AB.

Frits zal zich in de komende periode gaan inwerken in diverse dossiers, met name op het gebied van Samenleving en WMO. Met het toetreden van Frits is de fractie weer op volle sterkte gekomen.
En dat is hard nodig want in de komende maanden staan zware discussies op de agenda, onder andere over de cultuur op het gemeentehuis en de zorgelijke financiële situatie in Aalsmeer.

Ook gaan we hard aan de slag met het de Aalsmeerse gebiedsvisie, het Verkeer– en Vervoersplan en zullen we met eigen initiatiefplannen naar buiten treden. Er is werk aan de winkel!
We wensen Frits heel veel succes.