16 maart 2008 – Op het vlak van ruimtelijke ordening is de nieuwe Aalsmeerse Gebiedsvisie een zeer belangrijk —of misschien zelfs wel het belangrijkste— project voor 2008. De fractie van Aalsmeerse Belangen bereidt zich daar dan ook goed op voor. Maandag 17 maart aanstaande vinden op het gemeentehuis de eerste discussies tussen raad en College plaats over de Kadernota voor de Gebiedsvisie. Deze kadernota is sterk bepalend voor de kwaliteit van de uiteindelijke visie. Werk aan de winkel dus!

Ter voorbereiding op deze gesprekken is de fractie in de afgelopen maanden daarom twee keer bijeen gekomen met de “denktank”. De denktank bestaat uit creatieve, kritische mensen die de fractie helpen bij het analyseren van complexe vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening. Ook worden in de denktank initiatiefplannen bedacht en uitgewerkt. Een goed voorbeeld daarvan is het alternatieve verkeers- en vervoersplan dat AB eind 2006 heeft gepresenteerd. In april zullen we verder praten over 2 initiatiefprojecten voor herontwikkeling van 2 strategische locaties in Aalsmeer.

De 2 bijeenkomsten hebben de fractie heel veel waardevolle inzichten en informatie opgeleverd die het komende jaar ongetwijfeld van pas gaan komen. Heeft u nog ideeen of suggesties voor onze fractie, wilt u dat dan aan ons laten weten? U kunt dat doen door contact op te nemen met Gertjan van der Hoeven via g.vanderhoeven@aalsmeer.nl of door uw reactie op de website achter te laten. Aalsmeerders: laat u horen!