Afgelopen donderdag was niet alleen dè nationale feestdag van Frankrijk, maar ook de laatste vergaderavond van de Aalsmeerse raad voor het zomerreces. En wat voor een vergadering! Een overvolle agenda zorgde ervoor dat de beraadslaging al om 15:00 uur begon en doorliep tot 23:15. Gelukkig wel met een onderbreking voor een gezamenlijke maaltijd in het bedrijfsrestaurant van het gemeentehuis. Op de agenda stonden een aantal ‘zware’ onderwerpen zoals de Lentenota  en de nieuwe woonvisie 2011-2020 voor de gemeente Aalsmeer.

Hèt onderwerp van de avond was natuurlijk de Lentenota waarin de voorgenomen bezuinigingen en veranderingen voor de komende jaren zijn verwerkt. Deze nota was een direct gevolg van ruim een jaar denken, onderhandelen en besprekingen met allerlei betrokken instanties, het zogenaamde maatschappelijk middenveld. De eerste richtingen voor deze bezuinigingen liggen al een jaar op tafel en zijn een directe consequentie van het coalitieakkoord waar de fractie van AB in mei 2010 haar handtekening onder heeft gezet.
Inmiddels zijn alle afspraken keurig vertaald naar het collegeprogramma en ook dit document stond ook op de agenda. Het collegeprogramma en de lentenota zijn zo nauw met elkaar verweven dat zij uiteindelijk als één agendapunt zijn behandeld.

Ondanks dat er ruim een jaar aan deze visie en de financiële vertaling daarvan is gewerkt waren de laatste paar weken echte tropenjaren. De fractie van AB heeft het afgelopen jaar meerdere ‘heidedagen’ gehad om ons licht te werpen op deze totaal nieuwe uitgangspunten en de consequenties daarvan voor de Aalsmeerse samenleving. Ondanks dat zijn er in de laatste drie weken voor de
raadsvergadering nog weer vele extra avonden vergaderd en gedebatteerd. Maar het resultaat mag er, wat ons betreft, best zijn. Een volledige shift van de overheid regelt alles wel naar de overheid faciliteert de samenleving om haar krachten te ontdekken en aan te wenden is een grote stap. Van doen wat wenselijk is naar doen wat nodig is bleek geen eenvoudig traject. Samen met alle maatschappelijke organisaties en verenigingen is door het College gezocht naar de manier waarop de kracht uit de samenleving optimaal kan worden benut, waar hun toegevoegde waarde ligt, wat de resultaten van hun inspanningen zijn en op welke wijze dit gefinancierd moet worden. Niet alleen de taken van de lokale overheid worden zo tegen het licht gehouden, maar ook alle andere spelers in de gemeenschap hebben zich moeten bezinnen. Vaak met veel creativiteit en succes.

Zoals gezegd is AB tevreden met het resultaat. Zoals aangekondigd in ons verkiezingsprogramma waren er al voldoende aanleidingen om de totale werking van de gemeente en het maatschappelijk middenveld eens tegen het licht te houden. Ondanks het feit dat we ervan overtuigd zijn dat het goed is om periodiek weer eens heel goed te kijken naar de manier waarop we als gemeente ons geld uitgeven, zijn we ons er zeer van bewust dat de bezuinigingen niet alleen maar verbeteringen brengen maar hier en daar ook verandering en ongemak. Desondanks is de AB-fractie tevreden omdat wij veel van ons verkiezingsprogramma herkennen in het collegeprogramma. En tevreden omdat het collegeprogramma goed vertaald is naar de lentenota. Natuurlijk zijn er altijd dingen die je mist of liever anders had gezien. Sommige van die zaken zijn voor AB zo belangrijk dat wij deze alsnog via een motie aan de rest van de raad hebben voorgelegd. Maar ook hier zijn we tevreden. AB heeft steun gekregen voor alle 5 de in stemming gebrachte moties. Dat is ook niet zo vreemd als je beseft dat het collegeprogramma zoveel van de benaderingen en intenties van ons verkiezingsprogramma bevat en onze moties ‘in de geest’ van het collegeprogramma waren.

Al met al was afgelopen donderdag dus de kroon op een jaar van brainstromen, overleggen en onderhandelen. En het resultaat? De grootste omslag van beleid in Aalsmeer van zeker de afgelopen twintig jaar. We zijn ervan overtuigd dat het college, met daarin onze wethouder Gertjan van der Hoeven, de kaders nu gaat vertalen naar een nieuwe koers voor de gemeente Aalsmeer.