Algemene Beschouwingen Begroting 2012

Algemene Beschouwingen Begroting 2012 (178 KB)

De periode die achter ons ligt is veranderd in een periode van zekerheid.
Zekerheid dat er bezuinigd moet worden, zekerheid ook wanneer het gaat over de werkwijze van het college.
Alles waar de fractie van Aalsmeerse Belangen in vorige raadsperioden voor heeft gestreden kan in de komende periode bewaarheid worden, we hebben vooral de zekerheid dat onze eigen wethouder zich optimaal zal inspannen om zijn werk tot het uiterste goed te doen. Het puin is geruimd en er kan weer worden opgebouwd, maar het zal nog wel enige tijd gaan duren voordat het bouwwerk opgeleverd kan worden.
Het is natuurlijk niet alleen de wethouder van AB die de zaken op rij zet, ook de beide andere wethouders en de burgemeester zullen hun beste beentje voor moeten zetten om alle zaken onder controle te krijgen.
Natuurlijk zal het er niet gemakkelijker op worden met de bezuinigingen die ons te wachten staan. Het biedt ons echter wel de mogelijkheid om te doen wat we bij de verkiezingen hebben aangegeven.
Hoe ver is de fractie van Aalsmeerse Belangen bereid te gaan?
Wanneer we daar een antwoord op moeten geven is er maar één reële mogelijkheid, de fractie van Aalsmeerse Belangen is bereid om zeer ver te gaan en als het moet nog een stapje verder.
Het is niet dat we het leuk vinden om te doen, maar wanneer de inkomsten niet voldoende zijn zullen we de uitgaven moeten aanpassen en het liefst zonder de burgers van Aalsmeer extra te belasten.
Het is dus een grote uitdaging voor het college en natuurlijk voor de gehele gemeenteraad om de financiën op orde te krijgen.
Natuurlijk zullen er tussen de partijen verschillende ideeën bestaan over de vraag waar het beste gekort kan gaan worden.
Wij spreken de hoop uit dat de komende raadsperioden beter zullen worden dan de voorafgaande jaren. We verwachten ook dat de oppositie partij zich op kundige wijze zal vastbijten in de verschillende onderwerpen, met als resultaat een betere discussie.
Wij kijken uit naar een discussie op alle fronten op basis van gelijkheid.
De fractie van Aalsmeerse Belangen zal zich inzetten voor een beter, schoner en evenwichtiger Aalsmeer.

Met een woord van dank aan iedereen die op welke wijze dan ook heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze begroting, wensen wij het college van Burgemeester en wethouders, collega raadsleden en niet op de laatste plaats alle ambtelijke bijstand veel wijsheid en een goede samenwerking toe.

De fractie van Aalsmeerse Belangen, november 2011