Op 3 september 2008 presenteerde de Deltacommissie onder leiding van oud-minister Cees Veerman haar advies. Het advies is te vinden op de website van de Commissie. In het advies wordt onder andere gepleit voor versterking van onze kustverdediging door zeewaartse uitbouw van strand en duinen. Meer zand, dus. Op 3 juli 2008 presenteerden baggerbedrijf Van Oord en ingenieursbureau Royal Haskoning een nieuw plan voor een bredere kustlijn, dat ook voorziet in verplaatsing van Schiphol naar zee. U kunt het artikel lezen via deze link.

Een gouden kans? Het lijkt ons zeer zeker de moeite van het onderzoeken waard.