Elke eerste week van de nieuwe maand treft u hier een hoofdstuk van onze tussentijdse evaluatie aan. Alle hoofdstukken uit ons verkiezingsprogramma komen aan de beurt. Vandaag hoofdstuk 2: ‘Edonomie, toerisme & recreatie’.
Uiteraard kunt u reageren en aanbevelingen aan Aalsmeerse Belangen meegeven. Mocht u meer willen doen voor de lokale politiek, dan kunt u dit op onze site aangeven. Wij nemen dan graag contact met u op. Duidelijk en daadkrachtig, dat is ons motto.

 

Lokale economie

Aalsmeerse Belangen volgt de ontwikkelingen binnen de Greenport, Greenpark en op het terrein van Flora Holland met een gezonde kritische blik. Als gemeente staan we garant voor de helft van de risico’s van de ontwikkeling van Greenpark. In vorige collegeperioden dacht men dat de bomen tot in de hemel groeiden en zijn voor veel te hoge bedragen gronden aangekocht. In deze collegeperiode plukken we daar de wrange vruchten van en moeten we miljoenen euro’s reserveren in verband met verwachte verliezen op de grondexploitatie. In deze economisch moeilijke tijd zijn er ook nog eens te weinig ontwikkelingen in het gebied. Klein lichtpuntje is de vestiging van Met & Co. Belangrijk is om bedrijven te stimuleren om zich in het Greenpark te vestigen. De openstelling van de nieuwe N201 en de Waterwolftunnel biedt kansen om dit doel te bereiken. Wij houden de vinger aan de pols en blijven ervoor waken dat de financiele risico’s niet te hoog oplopen.

De ontwikkelingen binnen Greenport Aalsmeer en Flora Holland worden door ons met de nodige scepsis bekeken. Vooral de afwikkelingen van de verkeersstromen baren ons de nodige zorgen. De aanleg van de OLV (Ongestoorde Logistieke Verbinding) tussen bloemenveiling Flora Holland en de nieuwe N201 heeft onze volle aandacht, te meer om dat deze mogelijk gerealiseerd dient te worden via een achteruitgang bij de Hornweg. De leefbaarheid van Aalsmeer als woongemeente weegt bij onze partij onverminderd zwaar.

De oprichting van het ondernemersfonds voor het winkelgebied Centrum, hebben we overigens met een dubbel gevoel gevolgd. Enerzijds zien wij ook dat het Centrum wel een opwaardering kan gebruiken om te voorkomen dat er een nog verder voortgaande leegstand ontstaat. Anderzijds betekent het ook een lastenverzwaring voor de nog aanwezige winkeliers in het gebied. Hoewel wij liever een differentiatie hadden gezien in de bijdrage hebben we toch voor het voorstel gestemd om de reclamebelasting mogelijk te maken. We zullen blijven volgen of op termijn een differentiatie mogelijk is en daar eventueel de nodige aanpassingen op voorstellen. Respectvol en trots kijkt Aalsmeerse Belangen naar de ondernemers die ondanks de slechte economie toch investeren in hun bedrijf.

Voor het industrieterrein Hornmeer geldt dat het nog steeds op de nominatie staat om gerevitaliseerd te worden. Tot nu toe is in dit gebied nog te weinig gebeurd en we weten ons verplicht om hier nog eens goed naar een oplossing te zoeken.

 

Toerisme en recreatie

Aalsmeer werkt hard aan haar reputatie als watersportgemeente. Aalsmeerse Belangen is ervan overtuigd dat deze sector de komende jaren een steeds belangrijkere economische motor kan worden. De samenwerking tussen de gemeente en de watersportsector is mede door de inspanningen van onze portefeuillehouder de afgelopen jaren versterkt.

Aalsmeer heeft de krachten gebundeld met gemeenten in het Groene Hart om zich verder te ontwikkelen als watersportgemeente. Het Nationaal Regenboog Evenement is in twee jaar uitgegroeid tot een echt watersportevenement voor en door Aalsmeerders en vormt een prachtige promotie voor Aalsmeer. In 2013 is dit evenement onderdeel van de Westeinderwaterweek. Dit nieuwe evenement duurt een hele week en in deze week worden allerlei watersportevenementen aan elkaar gekoppeld. Samenwerking leidt tot meerwaarde.

In het Uiterweggebied is middels een proces van burgerparticipatie doorlopen dat heeft geleid tot een breed gedragen nieuw perspectief voor dit gebied. Daarbij is gewerkt aan perspectief voor de in economisch verval geraakte trekheestercultuur, de jachthavens, de belangen van bewoners en het belang van de waardevolle natuur in dit gebied. Kansrijke ontwikkelingen liggen onder andere op het vlak van verblijfsrecreatie.

De toeristische promotie van Aalsmeer is met de komst van het VVV Servicepunt, de ombouw van de website van Beleef Aalsmeer naar een VVV site en de deelname aan projecten als Amsterdam Bezoeken Holland Zien sterk verbeterd. Momenteel wordt gewerkt aan het bundelen van krachten en het zo veel mogelijk samenvoegen van allerlei websites op plek: www.vvvaalsmeer.nl.

De passantenvoorzieningen bij het Praamplein zijn grotendeels aangelegd, zodat ook het centrum van Aalsmeer goed bereikbaar is voor de watersporter. Langs de Westeinderroute wordt volop gewerkt aan plannen om deze route aantrekkelijker te maken (Calslagen, Fort Kudelstaart en Vrouwentroost). Er wordt volop gewerkt aan plannen voor transformatie van Fort Kudelstaart tot een icoon voor Aalsmeer als watersportgemeente. Aalsmeerse Belangen wil dit graag mogelijk maken. Ook een horecavoorziening in de vorm van een dorpscafé in Kudelstaart gaat nu eindelijk gestalte krijgen.

Belangrijk is om het prachtige plassengebied toegankelijk te houden voor de watersport. Baggeren is daarvoor een noodzaak. Aalsmeerse Belangen is van mening dat de verantwoordelijk portefeuillehouder daar nog te weinig prioriteit aan geeft.