Aalsmeer wil de komende jaren de waterrecreatie in het dorp nog nadrukkelijker op de kaart zetten. Bovendien vinden we het van groot belang dat de cultuurhistorische waarden van Aalsmeer worden behouden en waar mogelijk versterkt. De fractie van Aalsmeerse Belangen pleit daarom voor de aanleg van een vaste brug met een doorvaarthoogte van 1.30 meter over de Kerkwetering in plaats van de nu voorgestelde duiker in de Van Cleeffkade.

Kerkwetering vroeger met brug

De Kerkwetering was van oorsprong de vaarverbinding tussen de Groote Haarlemmermeer, de Stommeer en de achtergelegen plassen. Door uitbreiding van Aalsmeer Dorp en de daarvoor benodigde wegen is de functie van de Kerkwetering als verbindingsroute in de loop der jaren veranderd. De vele bruggen in de Van Cleeffkade zijn in de loop van de vorige eeuw verdwenen en de Kerkwetering is voor een groot gedeelte gedempt. Wat er nu nog van over is, is een gedeelte tussen de Van Cleeffkade, de Weteringstraat en het water langs de Helling.

Kerkwetering vanaf Stokkeland

De cultuurhistorische waarde van de Kerkwetering voor Aalsmeer is groot en moet daarom versterkt worden door de aanleg van een brug. Door de brug over de Kerkwetering in ere te herstellen, krijgt Aalsmeer weer iets terug van haar oude allure. Een brug in de Van Cleeffkade over de Kerkwetering kan bovendien een wezenlijke bijdrage leveren aan de versterking van de waterrecreatie. De Kerkwetering biedt voldoende ruimte voor het creëren van aanlegplaatsen voor bootjes. Vanaf een nieuw aan te leggen steiger is het dorp snel bereikbaar. Wij denken daarbij aan een aanlegplaats bij de parkeerplaats naast de Oude Veiling / Bibliotheek. De bewoners van het Seringenkwartier kunnen hun bootjes afmeren achter hun woning. Daarnaast heeft een brug een verkeersremmende werking waardoor de snelheid van het autoverkeer op de Van Cleeffkade afneemt. Kortom: laten we deze gouden kans niet missen en nu een brug aanleggen…