Tijdens de raadsvergadering van 4 oktober 2012 heeft de gemeenteraad besloten de tot dan toe geldende bomenverordening te laten vervallen en dit verder te regelen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV).  De fractie van AB heeft zich hiertegen, als enige fractie in de raad, fel verzet. In de ogen van AB zijn door deze nieuwe regeling de bomen in Aalsmeer minder, ja zelfs te kort, beschermt. AB spreekt hier zelfs van vogelvrij verklaren.

Wat is er nu precies aan de hand? Het hoofdstreven van deze wijziging bestaat uit twee delen. Ten eerste is er sprake van een lastendruk vermindering. Natuurlijk is daar op zich niets mis mee. Een tweede reden moet worden gezocht in het streven de verordeningen van Aalsmeer en Amstelveen, in het kader van de ambtelijke fusie tussen beide gemeenten, verder te harmoniseren. En ook dat is een loffelijk streven. Waarom dan dit verzet?

Lastendruk verlichting
Op dit moment moet voor iedere boom met een stam diameter van 15 centimeter of meer die men wil kappen een kapvergunning worden aangevraagd. Dit betekent dat vele duizenden bomen in onze gemeente onder dit regiem vallen. In de praktijk blijkt echter dat de meeste van deze vergunningen standaard worden verstrekt. Het aanvragen van de vergunning, met de bijbehorende legeskosten, is dus lastig voor de aanvrager en leveren veel, wellicht onnodig, werk op bij de gemeente. Een goede reden om te kijken of dit makkelijker kan. En dat kan! In de nieuwe regeling is een lijst van waardevolle bomen opgenomen. Indien een boom niet op deze lijst staat kan men de boom, mits men natuurlijk wel de eigenaar is van deze boom, zonder kapvergunning vellen. Het effect is dat er nu in heel Aalsmeer ruim 4000 bomen zijn aangewezen waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd. Vele duizenden andere bomen kunnen morgen dus zomaar worden gekapt. Gelukkig zal dat in de praktijk wel loslopen. AB heeft problemen met deze regeling omdat, in onze ogen, de bomen die wel op de lijst staan nauwelijks meer bescherming genieten.

Boetes
In de regeling staat beschreven dat het college iemand die een boom die wel op de lijst staat kapt zonder vergunning kan verplichten een gelijkwaardige boom terug te plaatsen. Indien de snode kapper hieraan niet voldoet kan het college beslissen zelf een boom een gelijkwaardige boom te herplanten. In zo’n geval kan het college dan ook nog beslissen de kosten hiervoor door te belasten aan de overenthousiaste veller. Kan, kan, kan….. Maar niemand die garandeert dat de illegale hakker werkelijk wordt aangepakt. Wanneer u dan weet dat driekwart van de bomen op de lijst eigendom zijn van de gemeente begrijpt u dat bij vergunningsloos vellen van driekwart van de bomen op deze lijst een sanctie erg onwaarschijnlijk is geworden. En indien dat zou gebeuren is het kwestie van vestzak broekzak. Kortom in onze (nog mooie) gemeente genieten nog slechts duizend (1000!!!!) bomen enige flinterdunne bescherming.

De lijst
Nu kunt u natuurlijk aanvoeren dat er toch nog zo’n duizend bomen enige vorm van bescherming genieten. Ze staan immers op de waardevolle bomenlijst.  Maar waarom en  hoelang staan ze daar nog. Het actualiseren van de waardevollebomenlijst is voorbehouden aan het college. Zij kan, zonder verdere ruggenspraak met de raad, deze lijst naar behoefte aanpassen. Dat betekent dat bomen die in de weg staan, bomen die als lastig worden ervaren of zelfs gewoon lelijk worden gevonden zonder enige vorm van proces ter dood kunnen worden veroordeeld. Maar…. Zoiets gebeurd toch niet in onze harmonieuze gemeente hoor ik u denken.
Waarom staan, het restantje van, de bomen op de weteringplantsoen dan niet op de lijst? Zij voldoen immers aan de gestelde criteria om op deze lijst te komen. Of staat de volgende fase van dorpskaalslag al bij iemand in zijn agenda?