Al sinds 2006 vraagt de fractie van AB om extra aandacht voor het opruimen van het zwerfafval. In juni 2007 is op initiatief van de AB-fractie tijdens de ‘Dag van Hoffscholte’ ruim 7.100 kilogram zwerfvuil verzameld. Helaas is er daarna door het College niets meer ondernomen om de problematiek van zwerfvuil serieus aan te pakken. Ook de kwaliteit van beheer en onderhoud van de openbare ruimte baart AB grote zorgen. De staat van onderhoud van veel wegen, schoeiingen en groenvoorzieningen vinden wij alarmerend. En uit de enquetes die in het kader van de Aalsmeerse Gebiedsvisie zijn gehouden, maken wij op dat veel Aalsmeerders onze zorg delen. En dan te bedenken dat dit College nog eens € 500.000 per jaar bezuinigt op het beheer en onderhoud!

Ondanks de vele vragen die AB heeft gesteld, lijkt wethouder Fransen nog steeds niet van plan om serieus werk te maken van verbeteringen. Hij ontkent dat er sprake is van een probleem. Om hem het probleem nogmaals duidelijk te maken, is de fractie van AB een zwartboek aan het samenstellen. De wijkraad Hornmeer heeft al een dergelijk boek samengesteld en wij willen dat nu een gemeentedekkend vervolg geven. Daarbij vragen wij alle Aalsmeerders om hulp. Graag ontvangen wij van u foto’s van plekken in Aalsmeer waar het beheer en onderhoud volgens u te wensen overlaat of waar zich grote hoeveelheden zwerfvuil bevinden. U kunt uw foto’s mailen naar g.vanderhoeven@aalsmeer.nl. Wij vragen u om bij de foto’s te vermelden waar en wanneer ze zijn gemaakt. Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw hulp.

Fractie Aalsmeerse Belangen