Op 22 januari 2009 is het bestemmingsplan Noordvork vastgesteld. De fractie van Aalsmeerse Belangen heeft duidelijk gemotiveerd de Noordvork-plannen van deze coalitie afgekeurd. Allereerst zijn we een tegenstander van het bebouwen van de Stommeerpolder uitsluitend om het asfalt van de Noordvork te betalen. We moeten bouwen voor jongeren, starters en senioren en ons geld daarin investeren. Daarnaast is het nieuwe Aalsmeerse verkeers– en vervoersplan na 3 jaar nog steeds niet klaar. De noodzaak van de Noordvork, de verwachte verkeersdrukte en daarmee de overlast voor de omwonenden is dus nog steeds onduidelijk. Ook blijft volstrekt onduidelijk hoe dit College denkt te gaan voorkomen dat de Noordvork de sluiproute voor (vracht)verkeer van en naar Greenpark en de bloemenveiling wordt. Iets wat iedereen met gezond verstand nu al kan voorspellen. De gedane toezeggingen van de wethouders Nijmeijer en Fransen zijn wat ons betreft boterzacht en niet serieus te nemen. De plannen rammelen aan alle kanten en dus kunnen wij ze niet steunen. De coalitie heeft ons nu dus opgezadeld met de Noordvork en ‘De Knip’ zonder duidelijk zicht op de gevolgen. Wij waren dan ook blij dat het College de gevolgen van de Knip eindelijk gaat onderzoeken. Maar omdat het College het besluit over de aanleg van de Knip helemaal niet meer ter discussie wil stellen, kan dit onderzoek eigenlijk niks anders zijn dan een zoethoudertje voor de betrokkenen. Helaas wel een zoethoudertje waaraan weer 20.000 euro belastinggeld wordt uitgegeven.

Fractie Aalsmeerse Belangen