Vorige week zag het boekwerkje ‘Het College van Aalsmeer maakt de balans op; Evaluatie Collegeperiode 2006-2010’ het levenslicht. Wij vinden het een goede zaak dat het College verantwoording aflegt. Dat is prima. We zouden zelfs graag zien dat dat in de komende periode ook al na 2 jaar gebeurt. Wat echter direct opvalt is dat het College zichzelf beoordeelt en zelf haar eigen prestaties evalueert. Een slager die zijn eigen vlees keurt, dus. Dat is altijd oppassen geblazen. Al vorig jaar heeft AB ervoor gepleit om deze evaluatie door de onafhankelijke Rekenkamer van Aalsmeer te laten uitvoeren maar daarvoor kregen we helaas geen steun.

Het College is zelf van mening dat zij 90% van haar doelstellingen heeft gehaald. Wij hebben echter sterke twijfels aan deze conclusie. Het boekwerk van het College bevat nogal wat  onvolledigheden en onjuistheden. Een paar voorbeelden:

  • Het College zou in 2007 het verkeers- en vervoersplan voorleggen aan de raad. Dat is pas eind 2009 gebeurd. Het College schrijft dat de doelstelling volledig is bereikt maar vergeet dus te vermelden dat het wel 2 jaar te laat en met flinke extra kosten is gebeurd.
  • Het College zou het energiegebruik in de tuinbouw verduurzamen en de raad periodiek informeren over de voortgang. We lezen dat de doelstelling deels zou zijn gehaald. In de afgelopen 4 jaar is op dit vlak echter helemaal niets gebeurd.
  • Het College heeft veel ambtelijke uren besteed aan het onzalige idee om een gemeentelijke energiebedrijf (GEBA) op te richten en was voornemens om tonnen euro’s te gaan uitgeven aan het schrijven van ‘business-cases’ voor dit bedrijf. De raad heeft dit idee terzijde geschoven. Helaas lezen we er niks over terug onder het kopje ‘Wat is extra gedaan’.
  • Het baggerbeleidsplan zou volgens planning zijn uitgevoerd. De waarheid is dat er in de laatste 4 jaar een enorme achterstand is ontstaan op het gebied van het baggeren.
  • In 2007 zou het College zes eigen geluidsmeetpunten realiseren en geeft aan hierin geslaagd te zijn. Niets is minder waar: de meetpunten zijn nooit operationeel geweest.
  • In 2008 zou het College een gebiedsvisie aan de raad voorleggen. Dit werd eind 2009 maar desondanks is het College van mening dat ze haar doelen volledig heeft bereikt.
  • In 2006 zou er een Woonvisie zijn. Anno 2010 is er in Aalsmeer nog steeds geen door de raad vastgestelde Woonvisie. Het College geeft echter aan dat de doelstelling is gehaald.
  • Eind 2009 moest 100% van de bestemmingsplannen in Aalsmeer digitaal beschikbaar zijn. Het College is van mening dat dit is gelukt. De waarheid is heel anders: veel bestemmingsplannen moeten opnieuw worden herzien omdat ze niet voldoen en diverse procedures lopen nog of moeten nog starten.
  • Het College zou in 2007 een bedrijvencontactpunt operationeel maken. Begin 2010 zijn de eerste stapjes gezet maar desondanks vindt het College dat de doelstelling is gehaald.

En zo kunnen we nog wel even verder gaan. Wij gunnen het College haar successen van de afgelopen jaren. Er is inderdaad best veel beleid geformuleerd en daarvan hebben wij als oppositiepartij een gedeelte ook gesteund. Maar in een aantal gevallen zijn zaken ook zeker niet goed gegaan. Vaak kwamen de resultaten te laat en kregen we te maken met flinke kostenoverschrijdingen. Helaas lezen we daar in het boekje weinig of niets over. AB adviseert Aalsmeerders dan ook dit hele boekwerkje met een flinke korrel zout te nemen. En we stellen de vraag of een College de burger niet volledig en objectief behoort te informeren? Wij vinden van wel, zelfs in verkiezingstijd.