Afgelopen week heeft de gemeenteraad van Aalsmeer ingestemd met de samenvoeging van de ambtelijke organisaties van Aalsmeer en Amstelveen. Een belangrijke en wellicht een historische beslissing. Zo belangrijk dat het tweede agendapunt (uitvoeringsprogramma duurzaamheid) dreigde onder te sneeuwen. Toch is dit onderwerp voor AB zo belangrijk dat zij, ondanks het late tijdstip, de tijd nam om dit onderwerp te behandelen.

Vooraf had de fractie van AB al vastgesteld dat zij het uitvoeringsprogramma te smal vind. Daarnaast vindt AB ook dat het programma te passief is. In onze ogen dient de gemeente initiatieven te nemen, een voorbeeld te vormen. Daarom heeft AB een tweetal moties opgesteld. De eerste motie betreft het idee dat bij ieder voorstel, iedere beslissing stilgestaan moet worden over de impact op de duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Deze motie is mede ondertekend door de fracties van het CDA en Pact Aalmeer. De VVD heeft de motie wel gesteund, maar had niet de behoefte mee te tekenen.

De tweede motie betreft het idee dat de gemeente keer-op-keer het goede voorbeeld moet geven met initiatieven die door burgers en bedrijfsleven eenvoudig kunnen worden overgenomen. In deze motie wordt het college opgeroepen minstens vier maal per jaar een initiatief op dit vlak te nemen en daarmee de publiciteit te zoeken. Ook bij deze motie wilde het CDA en Pact Aalsmeer graag meetekenen. De VVD heeft deze motie niet gesteund. Zij vindt – naar eigen zeggen – één initiatief per jaar voldoende.

Door het binnenhalen van deze twee moties hebben we twee dingen bereikt. Bij ieder voorstel en iedere beslissing is duurzaamheid een element geworden waar over gesproken kan worden.  Daarnaast gaat de gemeente – naast het subsidiëren van initiatieven van derden – zelf initiatieven nemen en dit als voorbeeld stellen voor inwoners en bedrijven. Eindelijk staat duurzaamheid echt op de kaart!

Hieronder  kunt u de inleiding van AB – zoals uitgesproken tijdens de raadsvergadering – en de teksten van de twee moties lezen.