“Plannen maken we samen” was het credo van PACT Aalsmeer in de afgelopen 2 jaar. Tot onze spijt moeten wij vaststellen dat ook dit laatste principe door de fractie inmiddels opzij is geschoven.

Bij de behandeling van het bestemmingsplan Kudelstaart heeft PACT een knieval gemaakt voor CDA en VVD en toegestaan dat de gemeente opnieuw de Aalsmeerse burger buitenspel zet. De burger mag in het kader van de Aalsmeerse Gebiedsvisie straks nog wel ‘participeren’ en meepraten over de toekomst van Aalsmeer maar het besluit over weer een grote, nieuwe bouwlocatie in Kudelstaart (bijna 300 woningen) heeft PACT samen met CDA en VVD alvast voor ons genomen. Wat het nog wranger maakt, is dat wethouder Nijmeijer naar aanleiding van vragen van de AB-fractie al had aangegeven dat de noodzaak van woningbouw in het gebied tussen Herenweg en Bilderdammerweg in de Aalsmeerse Gebiedsvisie eerst nog moet worden aangetoond. Niks definitiefs dus. Puur om partijpolitieke redenen heeft de PACT-fractie een motie ingediend die dit gebied onnodig toch definitief voor woningbouw aanwijst. Waarom? Omdat de fracties van CDA en VVD dat perse wilden, ofwel om een coalitie te redden waarin PACT door haar partners toch al heel weinig of niets gegund wordt en het derde wiel aan de wagen van CDA en VVD is geworden.

De fractie van Aalsmeerse Belangen stelt vast dat nu ook de natuurlijke steun van PACT op een belangrijke thema als burgerparticipatie is weggevallen. Voor uw herinnering: ook op het gebied van de omlegging van de N201, de Noordvork en de Knip is PACT al van standpunt veranderd en inzake het gezondheidscentrum op het Praamplein hielden slechts 2 fractieleden vast aan hun mening. Dat ging dus nog net goed. Maar hoe moet dat nou verder? Wat blijft er nog over voor de Aalsmeerse Gebiedsvisie en het Verkeers- en Vervoersplan? En wat gaat er gebeuren met het Surfeiland? Weer een bloedeloos politiek compromis of gaan we nu echt voor het inhoudelijke resultaat dat onze burgers vragen? Wij hopen het van harte en werken graag samen. De Aalsmeerse burger heeft daar immers recht op.

Fractie Aalsmeerse Belangen