In de laatste twee raadsvergaderingen is uitgebreid stilgestaan bij de  2015. Namens Aalsmeerse Belangen heb ik het woord gevoerd en een aantal zaken aan de orde gesteld. De ontwikkelingen op het gebied van nieuw beleid, zoals aangegeven door het college, blijven we uiteraard volgen. Het extra geld (100.000) beschikbaar voor lobby Schiphol, economische ontwikkeling en recreatie en toerisme heeft al een bestemming gevonden voor 2015. In de jaren daarna is het aan de gemeenteraad dit bedrag verder in te vullen. Daar zullen we zeker aan meewerken. Met het indienen van onze motie voor de vergroening van het winkelgebied in het Centrum hebben we aandacht gevraagd voor het plaatsen van bomen. Een vergroening van het steenrijke gebied maakt het voor de bezoekers een stuk aantrekkelijker daar te verblijven. Helaas was er geen meerderheid voor onze oproep. Aan het college hebben we verzocht om tot uitvoering te komen in de buitenruimte en met concrete plannen voor (tijdelijke) wooneenheden voor jongeren. Daarvoor zien we ook graag het werk in uitvoering. De investeringen die gedaan zijn in de aankoop van het Fort en De Oude Veiling, gaan ons maatschappelijk rendement opleveren. Daar waar andere partijen zich vastbijten in de verlaging van de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens, spreken wij graag over de verhoging, verbreding en verdieping van de maatschappelijke voorzieningen. ‘Wensen werkt’, ‘Werk in uitvoering’en ‘Groen moet je doen’…titels allemaal te plaatsen boven onze algemene beschouwing. Voor nu wens ik iedereen een mooie vakantietijd!

Helma Persoon

Fractievoorzitter Aalsmeerse Belangen

 
Schermafbeelding 2015-07-10 om 11.07.11Schermafbeelding 2015-07-10 om 11.04.33Schermafbeelding 2015-07-10 om 11.06.53Schermafbeelding 2015-07-10 om 11.06.35