AB blijft zich inzetten voor het behoud van het dorpse karakter van Aalsmeer. Afgelopen donderdag diende de AB-fractie weer 2 moties in die erop gericht zijn om de de bouwhoogte van de nieuwbouw in de Spoorlaan en de Polderzoom te beperken tot maximaal 5 bouwlagen. Deze maximale bouwhoogte is op aangeven van veel Aalsmeerders vastgelegd in de Gebiedsvisie.

De partij had in november 2009 bij de vaststelling van het zogenoemde Visiedocument Polderzoom (het gebied tussen de Burgemeester Kasteleinweg, de Stommeerkade en het Bielzenpad) al met succes het initiatief genomen om het maximale aantal woningen in dit gebied te beperken en om duurzamere woningen te bouwen. In november 2009 kwam AB ook met een motie die het College opriep om de bouwplannen van de Spoorlaan te heroverwegen. Op aangeven van het Ontwikkelingsbedrijf &2=1 was door een krappe meerderheid van CDA en VVD besloten om in de Spoorlaan een appartementencomplex van 6 bouwlagen te realiseren in plaats van de eerst geplande 5 bouwlagen. Dit met het oog op geluidsnormering en verkoopbaarheid van de woningen. AB twijfelde echter aan de juistheid van de onderliggende stukken en diende de motie in die kon rekenen op raadsbrede steun.

In een memo heeft het College recent toegegeven dat de raad ten tijde van de besluitvorming over het Realisatiedocument Spoorlaan inderdaad onjuist is geïnformeerd. Desondanks wil het College de plannen niet wijzigen.Tijdens de raadsvergadering van donderdag 11 februari diende AB daarom samen met PACT een motie in om het College opdracht te geven om voor de Spoorlaan een nieuw plan te maken met maximaal 5 bouwlagen. In de volgende vergadering zal over deze motie worden gestemd. Vooralsnog lijkt een meerderheid de motie te gaan steunen. Daarnaast kwam AB met een motie om ook de plannen voor het gebied Polderzoom weer opnieuw tegen het licht te houden. Door de onjuiste informatie is de maximale bouwhoogte in het project Spoorlaan verhoogd van 15 naar 17 meter. Deze maximale bouwhoogte van 17 meter is vervolgens ook toegepast in het plangebied Polderzoom. AB is van mening dat dit nu ook hersteld moet worden.

In ons archief vindt u meer informatie over de standpunten van Aalsmeerse Belangen inzake bouwprojecten en diverse andere actuele onderwerpen in Aalsmeer. Ons verkiezingsprogramma is te vinden op deze website onder de button ‘Verkiezingsprogramma 2010-2014’. Hier kunt u het programma in een verkorte versie lezen of het volledige programma downloaden. De speerpunten uit ons programma zijn te vinden onder de button ‘Speerpunten 2010-2014’. Meer informatie over de kandidatenlijst van Aalsmeerse Belangen vindt u onder de button ‘Kandidatenlijst 2010-2014’. Als u graag een gedrukt exemplaar van het programma of de flyer wilt ontvangen of als u een raamposter wilt ontvangen om AB de komende weken te promoten, dan kunt u ook contact opnemen via het mailadres aalsmeersebelangen@gmail.com.