cleeffkadeterras

 

 

 

 

 

 

Van parkeerplaats tot ontmoetingsplein

 

Maandagavond 14 september om 20.00u geeft Aalsmeerse Belangen (AB) een presentatie over haar plannen van het Raadhuisplein en het Driekolommenplein. De presentatie vindt plaats in de veilingzaal van de Historische Tuin ingang Praamplein en iedereen die geïnteresseerd is, is welkom.

In het najaar van dit jaar 2015, wordt er gesproken over renovatie/ herinrichting van het Raadhuisplein. Een groep Aalsmeerse inwoners, bijeengebracht door AB, heeft de koppen bij elkaar gestoken, om te komen tot een nieuwe invulling van het Raadhuisplein. Vele plannen zijn er al eerder gemaakt voor dit plein. Het bureau Khandekar & De Aalsmeerse architect Jaap Tromp hebben zich al eerder over dit gebied gebogen. De AB-groep heeft elementen uit deze plannen meegenomen in haar impressies. De transformatie naar een groen ontmoetingsplein is hierbij een belangrijk uitgangspunt, waarbij de verbinding met de Zijdstraat ook is meegenomen.

Daarnaast heeft de AB-groep het Driekolommenplein meegenomen in de opzet. Ook hier komen er ontwikkelingen, met name op de locatie van het oude postkantoor. Het is goed beide pleinen gezamenlijk te beschouwen.

Tot slot is er nagedacht over de verkeersproblematiek, die er niet beter op gaat worden met de komst van de Lidl. Er zijn andere ideeën over verkeerstromen meegenomen in de opzet. Het uiteindelijke beeld moet er toe bijdragen een grijs en levenloos parkeerplein te veranderen in een gezellig, levendig ontmoetingsplein.

Maandagavond 14 september presenteert de AB-groep de ideeën om reacties op te halen.

Deze wil AB meenemen in een voorstel richting het gemeentebestuur.

U bent welkom om hieraan deel te nemen.