Een eerste halfjaar zit er op. Een mooi moment om even te reflecteren en dan is schrijven een mooi middel. En een eenvoudige weg om het geschrevene te delen op de website. Want die lijkt al bijna een halfjaar ook uit te rusten van alle drukte van rondom de verkiezingen. Tijd voor verandering; een oud motto van Aalsmeerse Belangen, maar voor mij een vraag in de categorie wat we zullen eten vandaag.

Sinds 1 april ben ik als fractievoorzitter de meewerkend voorman van de fractie. In vol besef dat daar veel extra werk uit voortvloeit. Dat is geen belemmering, want ik draag graag mijn steentje bij, met ook de wetenschap dat zo’n steentje bij mij altijd vanzelf een kei van flink formaat is. En daar moet ik het mee doen. Volop met mijn neus in de boter gevallen, door direct aan tafel te mogen bij de onderhandelingen om de coalitie te vormen. Een coalitieakkoord maken op basis van het verkiezingsprogramma; bevestigt te krijgen waar de vele overeenkomsten, maar ook de verschillen zitten tussen de beide partijen. Geen problemen zover, alleen maar een hele inspirerende periode om gezamenlijk de schouders eronder te zetten. Een enthousiaste club mensen bij elkaar die zeer goed weten wat het voor een klus gaat worden in de komende periode. De fractieleden, de wethouders, ondersteuners en assistenten allemaal vol vertrouwen in de samenwerking en klaar om uitvoering te gaan geven aan het coalitieakkoord.

En het gaat goed en het kan altijd beter. Ondanks allerlei negatieve zaken die tijd en aandacht vragen, ondanks de tijd en energie die daarmee gemoeid is, zijn er telkens weer ontwikkelingen die me positief stemmen en juist weer energie geven. En natuurlijk, de ellenlange vergaderingen in de gemeenteraad, de naargeestige sfeer die daar telkens weer de kop op lijkt te steken, dat heeft ook z’n weerslag op mij. Zorgen genoeg daardoor, maar ook een enorme zin om daar constructief een bijdrage aan te willen leveren. Ik ben niet in de lokale politiek gegaan om problemen uit de weg te gaan. We vormen met elkaar de gemeenteraad en hebben allemaal het beste voor Aalsmeer als doel. Alle partijen vanuit hun eigen perspectief en dat is alleen maar te prijzen. We zijn de volksvertegenwoordiging en dat een gemêleerd gezelschap de vergadering vormt, klopt dan ook als een bus. Ik vertrouw erop dat de gemeenteraad weet wat er van haar verwacht wordt. Een goede verhouding en een positieve houding zijn de basis voor alles waar mensen met elkaar samenleven.

De komende uren, dagen en weken zal de programmabegroting voor 2015 volop mijn aandacht vragen. Dat hoort erbij, als meewerkend voorman. Maar bij elk cijfertje in de begroting weet ik dat het om de inwoners van Aalsmeer gaat.

Helma Persoon
Fractievoorzitter Aalsmeerse Belangen