De afgelopen weken en dagen is er weer een aantal malen gedicussieerd over ‘De Knip’. Wij voorzien u graag van wat feitelijke informatie zodat u zich een goed beeld kunt vormen.

Verkiezingsprogramma

In ons verkiezingsprogramma 2014-2018 schrijven wij over de herinrichting van de N196 het volgende: “In de vorige verkiezingsperiode was de discussie over ‘de Knip’ in de oude N201 (nu N196) dominant. AB heeft zich altijd verzet tegen dit onzalige plan. We zijn nu vier jaar verder en we hebben ons verzet, met resultaat! Het Masterplan &2=1 ‘De Tuinen van Aalsmeer’, de herontwikkeling van de Burgemeester Kasteleinweg en zijn omgeving, zijn ingrijpend veranderd. Alle besluiten over ‘de Knip’ zijn van tafel en er ligt een totaal nieuw plan voor het oude tracé. De gewijzigde verkeersstructuur, die samenhangt met dit nieuwe plan, verdeelt de verkeersstromen eerlijker. Het plan komt daarmee tegemoet aan onze bezwaren tegen ‘de Knip’, die veel meer verkeer in de wijken daaromheen zou hebben opgeleverd. Het nieuwe stedenbouwkundige concept garandeert bovendien – in tegenstelling tot het oude Masterplan – dat de twee helften van Aalsmeer weer echt aan elkaar kunnen gaan groeien. Mede daarom zal het voor AB onbespreekbaar zijn om het viaduct te slopen. Het oude plan is van tafel en in de participatie is volop ruimte gemaakt voor uw mening. Zonder u en de inzet van Aalsmeerse Belangen was dat niet gelukt, zoveel is zeker.” 

Historie

In 2007 is het masterplan ‘De Tuinen van Aalsmeer’ door een meerderheid van de gemeenteraad vastgesteld. In 2010 heeft een meerderheid in de gemeenteraad van Aalsmeer vervolgens het Aalsmeers Verkeers- en Vervoersplan vastgesteld. AB stemde in beide gevallen tegen. 

In het masterplan en het AVVP is toentertijd besloten dat er een busbaan over het trace van de huidige N196 zou worden aangelegd waarop het autoverkeer mee kon rijden. Alleen in het gebied tussen de Ophelialaan en de Mensinglaan zou geen meerijdend autoverkeer worden toegestaan. Dit is in de volksmond ‘de Knip’ gaan heten. Aalsmeerse Belangen heeft zich altijd verzet tegen deze oplossing omdat uit de onderzoeken bleek dat de rekening wordt betaald door de bewoners langs de omliggende wegen (Ophelialaan; Hortensialaan, Stommeerweg). Al het autoverkeer dat van de busbaan af moest, zou immers uitsluitend langs die wegen de wijken ingedreven worden. AB stelde een inrichting voor die vergelijkbaar is met de Kruisweg in Hoofddorp. Zoals u zich wellicht herinnert, presenteerde AB zelfs een alternatief verkeers- en vervoersplan dat helaas niet op steun mocht rekenen.

Nieuw wensbeeld met andere verkeersstructuur

Na de verkiezingen van 2010 zijn het coalitieakkoord afspraken gemaakt over ‘de Knip’. Eind 2012 is door de gemeenteraad een nieuw wensbeeld voor de Burgemeester Kasteleinweg vastgesteld. De oude plannen met meerijdend verkeer op de busbaan en ‘de Knip’ zijn toen van tafel gegaan. De nieuwe plannen gaan immers uit van een volledig vrijliggende busbaan zónder meerijdend verkeer en een aangrenzende structuur voor lokaal bestemmingsverkeer. Dat kan u nalezen op de site van de gemeente Aalsmeer:

www.aalsmeer.nl/web/file?uuid=7b9d5bfa-388a-4716-ad9f-bca641c61a99&owner=dc6fcea1-63b1-4fa8-8f4b-f0bb4a326ffd&contentid=12417&search=wensbeeld

In heel 2013 is in diverse klankbordgroepen heel hard gewerkt aan het maken van plannen voor de inrichting en verkeersstructuur van het gebied. Ook dat hebt u kunnen lezen in krantenberichten en op de website van de gemeente Aalsmeer. Wij zijn erg benieuwd naar het advies van de klankbordgroepen waarna verdere besluiten over de inrichting van de N196 kunnen worden genomen.