Het nieuwe verkiezingsprogramma van Aalsmeerse Belangen voor de periode 2010-2014 heeft als motto ‘Het is tijd voor échte verandering’. Het programma bevat speerpunten waar AB al jaren voor staat. Enkele daarvan zijn: meer aandacht voor sportvoorzieningen; zorg voor de jeugd; het betaalbaar houden van de Wmo; bouwen voor starters, jongeren en senioren; behoud van de Aalsmeerse cultuurhistorie en verbeteren van het wijkgericht werken in Aalsmeer. Ook zet AB in op daadwerkelijke uitvoering van duurzame bouw- en energieprojecten, een alternatief plan voor De Knip en het inrichten van ‘Deelplan 9’ in Aalsmeer-Oost met groen en openbare voorzieningen.

Lijsttrekker Gertjan van der Hoeven over het programma: “Het verkiezingsprogramma is herkenbaar en duidelijk. AB wil de komende jaren meer visie en daadkracht, zowel bij het opstellen van beleid als het uitvoeren ervan. Ik ben er van overtuigd dat we met de mensen op onze kandidatenlijst daar een waardevolle bijdrage aan kunnen leveren. Het is tijd voor échte verandering!”.

Lijsttrekker Gertjan van der Hoeven

Lijsttrekker Gertjan van der Hoeven

Het verkiezingsprogramma is te vinden op deze website onder de button ‘Verkiezingsprogramma 2010-2014’. Hier kunt u het programma in een verkorte versie lezen of het volledige programma downloaden. De speerpunten uit ons programma zijn te vinden onder de button ‘Speerpunten 2010-2014’. Meer informatie over de kandidatenlijst van Aalsmeerse Belangen vindt u onder de button ‘Kandidatenlijst 2010-2014’.

Als u graag een gedrukt exemplaar van het programma of de flyer wilt ontvangen of als u een raamposter wilt ontvangen om AB de komende weken te promoten, dan kunt u ook contact opnemen via het mailadres aalsmeersebelangen@gmail.com.