Aanstaande zaterdag, 25 oktober, is er weer gelegenheid om met de fractieleden van Aalsmeerse Belangen over actuele onderwerpen van gedachten te wisselen. Het is ook mogelijk om zelf  onderwerpen aan te leveren, het liefst via een mailbericht aan fractie@aalsmeersebelangen.nl

U kunt ons vinden in het Huiskamermuseum van Janna van Zon, van Cleeffkade 12 a, tussen 15.00 en 17.00 uur ontvangen wij u graag met een kopje thee.