…staat netjes, is het aloude gezegde.
Tegenwoordig wordt dit gezegde alleen nog door de oudere onder ons gebruikt. De jongeren zal het een rotzorg zijn. Dat is wat ik meemaak en zie wanneer ik op de fiets over ’s Heren wegen fiets. De hoeveelheid lege blikjes, chipszakken en andere door de jeugd niet meer te gebruiken verpakkingen worden in grote hoeveelheden langs de kant van de weg gedumpt. De wat oudere jeugd heeft een net iets ander repertoire, want het gebeurt zeer regelmatig dat ik de kapot gegooide lege bierflesjes van het fietspad opruim. Dat is overigens iets wat voornamelijk op de zaterdag en de zondagochtenden voorkomt. Kortgeleden heb ik eens zo’n jochie van een jaar of twaalf, rijdend op de fiets, aangesproken op zijn gedrag. Hij liet, net toen hij mij tegemoet fietste, zijn lege verpakking van de reuze mergpijpen met een nonchalant gebaar uit zijn handen vallen. Mijn opmerking van “hé, je verliest iets” werd beantwoord met een blik van, “Waar bemoei je je mee” . Het jochie verblikte of verbloosde niet en vervolgde zijn weg. Ik heb de verpakking opgepakt en vervolgens in mijn grijze container gegooid. Dit soort voorvalletjes gebeurt natuurlijk niet alleen met jochies, ook onze ouderen weten er zo af en toe raad mee, gezien de geleegde auto asbakken op de parkeerterreinen. Vooral bij de parkeerplaatsen van de voetbalverenigingen is dat vaak het geval, let er maar eens op. Verrassend, eerst op het veld de jeugd toeschreeuwen, dan even een pilsje pakken in de kantine en vervolgens de asbak van de auto legen op de parkeerplaats en dan vlug naar moeder de vrouw voor het avondeten. De zaterdag weer goed besteed, zal ik maar zeggen.
Gelezen het bovenstaande maakte ik me ook deze jaarwisseling weer grote zorgen. Zorgen om de grote hoeveelheden afval van het afgestoken vuurwerk dat iedereen natuurlijk gewoon achter zich laat liggen. De volgende (Nieuwjaars) ochtend zal het wel weggewaaid zijn en zo niet, dan is het altijd de buurman die vuurwerk heeft afgestoken en dus ook de zooi maar moet opruimen. Op mijn eerste wandeling met de hond in het nieuwe jaar werd mijn zorg inderdaad bewaarheid. Het was al laverend langs de meestal rode resten van het afgestoken vuurwerk. Maar op dat moment denk je dan toch nog dat er de volgende dag wel opgeruimd zal zijn. Niets is minder waar, ook de volgende dag en vervolgens de dagen erna wordt er door de vuurwerk afstekers niets opgeruimd. De regen en de wind doen vervolgens een poging om de straten schoon te krijgen, dat lukt aardig, maar het verdwijnt natuurlijk wel in ons milieu, van ons allemaal.
Anders was het gesteld met de resten van het afgestoken vuurwerk in sommige wijken van onze gemeente. Er is natuurlijk wel eens wat kritiek op de medewerkers van de Meerlanden, maar in dit geval wil ik toch ook maar eens een pluim uitdelen aan dit bedrijf.
De medewerkers van de Meerlanden hebben zich na de jaarwisseling uit de naad gewerkt om de vuurwerkresten van de straten af te krijgen.
Proficiat en bedankt voor jullie inzet, mede namens alle opgeruimde medeburgers.

Dick Kuin
Januari 2013