Soms zijn er zaken die je ver van te voren kunt zien aankomen, soms ook niet, In het geval van het Rooie Dorp heb ik geen flauw idee hoe de mening van de andere fracties zal zijn. Niet dat de mening van de andere fracties het uitgangspunt voor onze fractie zal zijn, maar meer als meningvormende achtergrond. Nadat het als agendapunt in het beraad van 22 december 2011 is verschoven naar een nog niet nader bekende beraadvergadering, mede omdat er geen bouwkundig rapport kon worden getoond, is er weinig tot niets gebeurd. Tot op heden is er geen bouwkundig rapport op tafel gekomen. Wel zijn er door de bewoners brieven verstuurd aan de fractie, de ene brief pleit voor het slopen van deze koude, tochtige en energieverslindende woningen, terwijl de andere partij juist aangeeft dat zij hier prettig wonen en het zonde zou zijn om de woningen te slopen. Natuurlijk is het zo dat de meningen van de diverse kanten wordt meegenomen in het fractie standpunt. Maar voorop staat de eigen mening van de fractieleden, waarom slopen of waarom behouden. Uit nostalgische redenen zou het complex behouden moeten blijven, het is een van de eerste sociale woningbouwprojecten in de gemeente Aalsmeer, de sluitsteen boven een van de doorgangen getuigd van de grote maatschappelijke betrokkenheid, niet alleen de voorzitter van woningbouwvereniging Volksbelang dr. W.Snethlage, maar ook dr. C.J.F.Bon (opa van Piet Bon, huisarts), J. van Dillewijn, J.Kastelein en D.Spaargaaren Czn worden genoemd, verder de secretaris, de heer F.Kaptein. Alle genoemden bekleedden een maatschappelijke rol in de gemeente Aalsmeer in de jaren twintig van de vorige eeuw. Vervolgens zijn de architecten Maarse en Pool en de aannemer in de sluitsteen vereeuwigd. Alles bij elkaar een aardig Aalsmeers feestje. In 1980 hebben de woningen een renovatie ondergaan. De architect, het Uithoornse bureau de Groot en de aannemer, de fa. Ooievaar uit Alkmaar hebben misschien wel hun best gedaan om er wat van te maken, maar dat is maar ten dele gelukt. Voor de woningbouwvereniging Aalsmeer zijn toen ook de woningen in het dorp gerenoveerd door de zelfde partijen, deze zijn al afgebroken en hebben plaats gemaakt voor nieuwbouw. Dit belooft weinig goeds voor het Rooide Dorp. Iets anders dat een kwalijke invloed op het Rooie Dorp heeft gehad is het dempen van de voor de woningen gelegen sloot. In verband met het aanleggen van een vrij liggend fietspad gecombineerd met een voetpad en het langs de weg aanleggen van parkeerhavens ten behoeve van de bewoners is de sloot gedempt. De woningen, die een stuk lager liggen dan de Machineweg, werden vroeger waterbouwkundig beschermd door de sloot, tegenwoordig loopt het hemelwater direct richting de woningen. Een zelfde situatie doet zich voor bij de woningen aan de Hornweg, maar dit terzijde. Alles bij elkaar zal er binnen de fractie nog wel het een en ander over worden gezegd en zal de bouwkundige rapportage, die we toch zeer binnenkort hopen te krijgen, een bepalende rol in de overwegingen spelen. Wel zal de fractie aanstaande donderdag in de beraadvergadering bij het agendapunt Globale Cultuurhistorische Analyse Gemeente Aalsmeer het college adviseren om het Rooie Dorp wel als potentieel beschermd dorpsgezicht aan te wijzen. Dit in tegenstelling tot het collegestandpunt. Het is dus even afwachten wat de mening van de andere fracties zal zijn, ik kan dat nu onmogelijk voorspellen.

Dick Kuin
Fractievoorzitter
Aalsmeerse Belangen
2 maart 2012