AB – wethouder Gertjan van der Hoeven schrijft regelmatig een weblog op de website van de gemeente Aalsmeer (http://www.aalsmeer.nl/Bestuur_en_Organisatie/Burgemeester_en_wethouders/Weblog_wethouders)

Hieronder kunt u zijn meest recente weblog lezen.

De afgelopen week stond het openbaar bestuur volop in de belangstelling getuige de grote opkomsten bij de lancering van het Jeugdcultuurfonds, de informatieavond over de Schinkelpolder, een druk bezochte wijkraad Hornmeer en diverse andere bijeenkomsten. Overal wordt volop gediscussieerd, worden verwijten en complimenten uitgedeeld of worden compromissen gesloten. Ongetwijfeld de drukst bezochte avond was de informatieavond over de toekomstplannen voor de Burgemeester Kasteleinweg. Een belangrijk onderwerp dat de gemoederen in Aalsmeer al jarenlang bezig houdt. In 500 woorden wil ik u mijn kijk op de zaak geven.

Veto
In het ‘Coalitieakkoord 2010-2014’ dat CDA, PACT Aalsmeer en Aalsmeerse Belangen hebben gesloten, zijn afspraken gemaakt over de herinrichting van de Kasteleinweg. In maart 2012 is tijdens bestuurlijk overleg met gedeputeerde Post van de provincie Noord-Holland en vertegenwoordigers van de Stadsregio Amsterdam een keihard veto uitgesproken over de uitvoering van die afspraken. De reden? De provincie en de Stadsregio vinden het onacceptabel als er over de gehele busbaan sprake zou kunnen zijn van meerijdend, doorgaand autoverkeer. Zij eisen dat er sprake is van ongestoord Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) en meerijdend verkeer is dan eigenlijk helemaal ongewenst. Kort en goed is het Aalsmeerse coalitieakkoord door dit veto onuitvoerbaar geworden. Punt.

Second opinion
Op basis van een in 2011 uitgevoerde second opinion (Nadere Verkenning) was echter al komen vast te staan dat het Masterplan ‘De Tuinen van Aalsmeer’ (2007) niet voldoet. Conclusie van deze ‘tweede mening’ is dat met de uitvoering van dat plan de beide dorpshelften van Aalsmeer niet aaneen worden gesmeed. En dat was de belangrijkste opgave. Conclusie: het Masterplan moet ingrijpend worden veranderd. En het resultaat is afgelopen week gepresenteerd door mijn collega-wethouder Rik Rolleman.

Er ligt nu een volslagen ander stedenbouwkundig concept op tafel dat de aaneensmelting van de beide dorpshelften juist wel mogelijk maakt. Het nieuwe stedenbouwkundige concept projecteert woonadressen op de Kasteleinweg in plaats van alle woningen er met hun rug naartoe te zetten. Het plan slaagt er daardoor naar mijn mening – in tegenstelling tot het huidige Masterplan – veel beter in om de twee helften van Aalsmeer weer echt aan elkaar te laten groeien. Uiteraard blijft de busbaan een ‘obstakel’ maar door de lange bomenlaan wordt de stedenbouwkundige kwaliteit van deze lange lijn optimaal benut. Een litteken? Ja, misschien. Maar dan in ieder geval wel mooi gehecht en niet met een paar krammen.

Leefbaarheid
De veranderde verkeersstructuur, die samenhangt met dit nieuwe plan, verdeelt de verkeersstromen veel eerlijker dan in de eerder vastgestelde plannen. De in het AVVP (Aalsmeer verkeers- en vervoersplan) verwachte flinke toename van de verkeersdruk in bijvoorbeeld de Ophelialaan, Hortensialaan en Mensinglaan is met dit plan verleden tijd. Dat vind ik belangrijke winst. Bovendien biedt het plan kansen om bestaande verkeersproblemen, zoals in de Cyclamenstraat, op te gaan lossen door het instellen van 1-richtingsverkeer. Ik weet dat sommige bewoners en ondernemers in Aalsmeer graag zouden zien dat evenwijdig aan de busbaan ook een doorgaande structuur voor autoverkeer wordt aangelegd. Ik begrijp die wens op zichzelf best. Maar uit alle berekeningen die door de jaren heen zijn gemaakt, blijkt dat in dat geval de leefbaarheid door doorgaand (regionaal) sluipverkeer onder druk blijft staan. Het College heeft er daarom voor gekozen om aan weerszijden van de busbaan woonstraten en leefgebied in te richten en dus geen doorgaande weg. Dat kan ook omdat met de nu voorgestelde verkeersstructuur de bereikbaarheid beter wordt dan in de eerdere plannen.

Win-win-win-win
Ideale plannen, zogenoemde win-win-win-win-win-win-….-win-plannen, bestaan volgens mij niet. We moeten keuzes maken en compromissen sluiten. Ik hoop van harte dat iedereen dat beseft en vooral de zegeningen van dit nieuwe plan telt. Ik ben natuurlijk graag bereid daarover in gesprek te gaan.

Gertjan van der Hoeven