De ontwikkelingen rondom het Raadhuisplein en het Drie kolommenplein zijn in een versnelling geraakt. In september heeft AB de plannen van haar denktank over het centrum gepresenteerd in de Historische Tuin. AB wilde hiermee meningen ophalen en voortgang voor de herinrichting stimuleren. Donderdag 29 oktober heeft de raad reeds een gezamenlijke motie van PACT, CDA, VVD en AB aangenomen, waarin ze het college oproepen om met plannen te komen voor de beide pleinen. Reden voor deze snelle motie is een startnotitie vanuit het college voor de bouw van appartementen op de plek van het voormalig postkantoor. De raad heeft nu opgeroepen gelijktijdig hiermee met een plan op hoofdlijnen voor verkeer, parkeren en een nieuwe, betere inrichting te komen. Het college heeft aangegeven hiermee aan de slag te gaan. In de raad van 5 november hebben dezelfde partijen het college opgeroepen om in de Lentenota van 2016 geld te reserveren voor investeringen in beide pleinen.

Deze oproepen sluiten goed aan bij de reacties van de vele aanwezigen bij de AB presentatie en de inzendingen erna. Kort door de bocht kunnen we ze samenvatten in twee hoofdpunten: enthousiasme voor een betere inrichting van het Raadhuisplein/Drie kolommenplein en zorgen over verkeer en parkeren.

 

Raadhuisplein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer we wat gedetailleerder naar de reacties over het verkeer kijken valt op dat er verdeeld geoordeeld wordt over het voorgestelde eenrichtingsverkeer langs het raadhuis (zie luchtfoto); tijdens de presentatie veel bedenkingen, terwijl erna dit juist is overgenomen (zie ingezonden ontwerpen). Verkeersafwikkeling via de Stommeerkade is meermalen als alternatief genoemd. Eenrichtingsverkeer op de Stationsweg spreekt velen op zich aan om betere verbinding met de Zijdstraat te realiseren. Een ander idee hiervoor is een rotonde op die locatie. Veelgenoemd is ook de 30km/u zone rondom het centrum.

 

De meningen over de inrichting van het Raadhuisplein zijn minder divers. De mogelijkheid tot horeca in Aalsmeerse stijl op het plein aan het water is positief ontvangen. De waterpartij mag beter in beeld komen. Ook de afsluiting van het plein op de Stationswegzijde kent weinig bezwaren. Over de verbetering van de huidige rommelige inrichting van het Driekolommenplein zijn weinig reacties gegeven.

Aalsmeerse Belangen zal in de verdere afstemming over de ontwikkelingen de diverse opmerkingen meenemen.

Ingezonden ontwerpen:

RHP2 RHP1