Afgelopen zaterdag 28 april was de fractie van AB weer in de Oude Veiling. Vanaf 15:00 uur kunnen de inwoners van Aalsmeer – net als iedere laatste zaterdag van de maand – hier zonder afspraak terecht voor vragen en / of opmerkingen. Deze keer was het niet zo druk, maar wel zo goed. Deze keer hebben we met verontruste inwoners gesproken over de afbouw van de G2, de enorme tekorten op de grondexploitaties van ambitieuze project uit het verleden. Enzovoorts.
“Zo langzamerhand zien we een verschuiving naar meer inhoudelijke gespreken. Daar waar we begonnen met kennismakingsgesprekjes, zien we nu goede inhoudelijke vragen en discussies. En ook daarvoor is dit bedoeld”.