Soms ben ik de draad wel eens even kwijt of snap ik het gewoon niet meer. Wat is het geval. Er was ooit een tijd dat er met auto’s in de Zijdstraat gereden en geparkeerd kon worden. Er is ook ooit een keer een beslissing genomen om de Zijdstraat autovrij te maken. Er is ook ooit een bureau, naar ik aanneem op verzoek van het gemeentebestuur, dat een plan heeft gemaakt voor het inrichten van een autovrije Zijdstraat. Er zal, ook toen (!) ook wel geparticipeerd zijn met de winkeliersvereniging of in ieder geval een groepering die deze plannen ook wel nodig achtte voor het creëren van een beter winkelgebied. Toen dit alles zijn beslag had gekregen en net was geopend waren er al de eerste geluiden dat het niet voldeed. Alle zwarte tegeltjes, volgens mijn informatie, bedoeld om de winkeliers de gelegenheid te geven hun waren en reclameborden uit te stallen, moesten eigenlijk weer weggehaald worden, want ze werden bij een beetje regenwater spiegelglad. Ook in die periode was het dat er een verzoek werd ingediend door de Joop van den Ende organisatie. Zou het nou niet leuk zijn om in de Zijdstraat een Walk of Fame te hebben van zwarte natuursteen tegels waarop in goud een vijfpuntige ster en een naam van een (bijna) of echte bekende Nederlander erop. Aangeboden door de van den Ende organisatie en voor het onderhoud ging de gemeente zorgen. Met veel trompetgeschal, champagne en bloemrijke toespraken zijn er in de loop van jaren een aantal zwarte tegels in de Zijdstraat neergelegd. Uit mijn blote hoofd weet ik dat Henny Huisman er ligt en voor de rest zult u er zelf even naar moeten gaan kijken, Ter hoogte van het pleintje bij Korenmolen de Leeuw zijn ze nog te zien. Met nadruk schrijf ik nog, want de laatset weken en maanden wordt de roep om de zwarte natuursteen tegels bij de winkels maar weer te vervangen door gewone trottoirtegels, steeds groter. Trottoirtegels zijn minder glad en de winkeliers zetten hun waren en reclameborden toch niet in de bedoelde zwarte spiegelgladde vakken, dus kun je ze net zo goed verwijderen. De verwachting is dan ook dat er minder mensen zullen vallen op de gladde natuursteen en daardoor de toestroom van winkelend publiek zal toenemen. Wanneer er dan toch wordt gebroken en geplaveid in ons hoofdkoopwinkelgebied, dan kunnen de Walk of Fame stenen ook verwisseld worden. Dat achterhaalde speeltje van een cultuurminnaar die inmiddels naar Amsterdam is vertrokken, voegt niets meer toe aan de sfeer van onze Zijdstraat. Misschien iets voor de nieuwe goeroe van de Zijdstraat, Jeroen Kuin? Kun je gelijk laten zien aan de tegenstemmers van de reclame belasting dat je wel wat waard bent.

Dick Kuin
Februari 2013