Tijdens de dodenherdenking op 4 mei jl. hebben de raadsleden Danny Tol en Dirk Stoker van Aalsmeerse Belangen namens de gemeenteraad van Aalsmeer een krans gelegd bij het monument in Kudelstaart.
Bij deze gelegenheid heeft Danny Tol de verzamelde deelnemers toegesproken. Hieronder treft u zijn tekst aan.

4 mei 2013
Nationale Herdenking Kudelstaart
Thema       : Vrijheid spreek je af

Het is vandaag 4 mei, een bijzondere dag, voor u, voor mij, en voor vele anderen.
Vandaag herdenken we namelijk alle Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen of vermoord, en we herdenken de Nederlanders die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog.

En terwijl ik dit schrijf word ik even stil …

Enerzijds herdenken we diegenen die ver voor mijn geboortejaar zijn omgekomen, anderzijds herdenken we diegenen die nog maar kortgeleden in oorlogssituaties of vredesoperaties zijn omgekomen.
Ik vraag mij dan af, wat is er al die jaren veranderd in de wereld? Soms zeggen we, wat gaat de tijd toch snel en wat verandert er veel. Er verandert in een jaar inderdaad veel in de wereld.

Maar hoe zit dat met onszelf, hoe ervaren we dat?
Hoe gaan wij met deze veranderingen om, hoe veranderen wij als mens?
En, hoe verhoudt zich dat tot elkaar?

Met de toenemende bevolking op aarde wordt de absolute ruimte tussen de mensen steeds kleiner. Maar ruimte is ook relatief, gunnen we de ander voldoende ruimte?
Elk jaar als de Westeinderplas dichtvriest verwonder ik me weer opnieuw. Op verschillende plaatsen houden watervogels een wak open. Het wak wordt bij aanhoudende vorst steeds kleiner terwijl het aantal vogels nagenoeg hetzelfde blijft. Al die vogels hebben het water hard nodig en leveren daarvoor gezamenlijk een deel van hun leefruimte in. De vogels weten blijkbaar van nature dat dit de enige manier van overleven is.

Wij als mens hebben ook een natuurlijke drang om te overleven. Een groot verschil met de watervogels is dat wij kunnen nadenken. Wij kunnen dus nadenken over de ruimte die we nodig achten en over de ruimte die we een ander gunnen. Bij dat laatste gaat het soms mis, heel erg mis.

Vrijheid is een recht maar geen alleenrecht, het is ook een plicht. Een plicht naar elkaar, ervoor te zorgen dat een ieder zich vrij kan bewegen en vrij kan voelen, vrij kan en mag zijn.

De wereld blijft veranderen en wij mensen veranderen mee. Dat we vrijheid nodig hebben zal niet veranderen. Maar, houd vrijheid niet alleen voor jezelf, maak en houd het bespreekbaar.