Vol ambitie begonnen het CDA, VVD en PACT ruim 2 jaar geleden aan een nieuwe coalitie. De bomen groeiden tot in de hemel. Het zou allemaal anders worden in Aalsmeer. ‘Een frisse wind’. Na ruim 2 jaar hebben ze nu zelf de stand van zaken opgemaakt. Een korte bloemlezing van de conclusies.

De coalitie concludeert nu ook zelf dat er wel veel papier is geproduceerd maar dat bijna alle belangrijke projecten en beleidszaken zijn vertraagd en doorgeschoven naar 2009 en 2010. Denk bijvoorbeeld aan het Jeugd- en Jongerenbeleid, het Sportbeleid, het Klimaatbeleid en het Volkshuisvestingsbeleid. Projecten in uitvoering zijn allemaal vertraagd, monden uit in een puinhoop of leiden tot enorme financiele tekorten. Denk alleen maar aan de opknap van het Surfeiland of van Aalsmeer-dorp, de nieuwbouw van Mikado en de Rietpluim of de 6 miljoen euro opbrengsten van Nieuw-Oosteinde die de gemeente onderweg is ‘kwijtgeraakt’. Het groen en de wegen in Aalsmeer liggen er nog steeds beroerd bij. Het wijkgericht werken is er na 2 jaar slecht aan toe: veel wijkraden voelen zich niet serieus genomen en het wijkplatform is opgedoekt. Ook ondernemers in Aalsmeer zijn regelmatig ontevreden over de werkwijze van de gemeente. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Geen duidelijk beleid, geen sturing, geen heldere keuzes, geen duidelijke richting of doel: geen visie.
En hoe komt dat nou, vraagt u zich misschien af? Afgelopen donderdag werd het in de raadszaal allemaal pijnlijk duidelijk. We hebben te maken met volslagen incompetente bestuurders. Toen wethouder Fransen werd gevraagd naar de ligging van zijn 4 geluidsmeetpunten voor Schiphol, het enige resultaat wat hij tot nu toe heeft bereikt (hoewel hij er 7 had beloofd), gaf hij zijn vaste antwoord: ‘Dat weet ik niet precies’. Voor zo’n vorstelijk salaris op kosten van de Aalsmeerse burger mogen we van hem toch meer verwachten dan een volslagen gebrek aan dossierkennis, complete desinteresse en het spelen van ordinaire politieke spelletjes. En dan wethouder Nijmeijer. Hij heeft Aalsmeer in de uitverkoop gedaan. Voor projectontwikkelaars loopt hij zich het vuur uit de sloffen. Zonder visie of kritiek worden de laatste stukjes Aalsmeer volgebouwd met veel te veel woningen. Voor het realiseren van fatsoenlijke voorzieningen of verantwoord omgaan met waardevol groen of het cultuurhistorisch- en archeologisch erfgoed in onze gemeente hoeven we bij hem niet aan te komen. Want als het de projectontwikkelaars geld kost, wil deze wethouder er snel vanaf.

En de coalitiefracties dan? Die zitten erbij, kijken ernaar en doen geen enkele moeite om er ook maar iets aan te veranderen. Geen initiatief. Stilzitten en afwachten. Veel gebazel van twee kijvende fractievoorzitters die alleen in de zaal lijken te zitten om elkaar het leven zuur te maken. En natuurlijk flauwe politieke spelletjes spelen. Zelfs het broodnodige debat over nieuw volkshuisvestingsbeleid, een onderwerp dat bij de verkiezingen van 2006 centraal stond, is afgelopen week weer ontweken en gefrustreerd. De AB-fractie heeft het initiatief over dit onderwerp naar zich toe getrokken met de publicatie van een woningmarktanalyse. Een inhoudelijke discussie over te maken keuzes wilden CDA, VVD en PACT nog steeds niet voeren. Ze gingen in het defensief en kwamen niet verder dan het presenteren van een tegenanalyse van het door ons verstrekte rapport. Maar door deze informatie doelbewust en onnodig wekenlang achter te houden voor de fractie van AB en hierover bovendien ook nog te liegen tegen onze fractievoorzitter (hierop komen wij op een ander tijdstip nog terug) is het debat nu weer maanden vertraagd. Dat ondertussen heel veel jongeren en starters geen woning kunnen krijgen in Aalsmeer interesseert ze uiteraard geen moer. Maar dat had u waarschijnlijk al begrepen.

Wij moeten nu al concluderen dat deze coalitie nog verschrikkelijker is dan die van de voorgaande decennia. Wij vertrouwen erop dat bij de volgende verkiezingen de Aalsmeerse burgers met CDA, VVD en PACT zullen afrekenen. Helaas is er dan wel weer vier jaren geklooid, gesloopt en afgebroken.

Fractie Aalsmeerse Belangen