Op donderdagavond 29 april is het coalitieakkoord vastgesteld en het nieuwe college van de coalitiepartners CDA, Aalsmeerse Belangen en PACT Aalsmeer geïnstalleerd. Ad Verburg (CDA), Ulla Eurich (PACT Aalsmeer) en Gertjan van der Hoeven (AB) kregen bij hun benoeming brede steun van de gemeenteraad. De AB-portefeuille bestaat uit Ruimtelijke Ordening, Vrije Tijd (sport; kunst en cultuur), Recreatie en Toerisme, Wijkgericht werken, Vergunningverlening en een groot aantal projecten. Ad Verburg krijgt onder andere de portefeuilles Wmo, Economische Zaken en Verkeer en Vervoer. Ulla Eurich wordt onder andere verantwoordelijk voor Opgroeien in Aalsmeer, Volkshuisvesting, Schiphol en Duurzaamheid en Milieu.

Het volledige coalitieakkoord kunt u hier nalezen.

Coalitieakkoord 2010 – 2014 (165 KB)

Doordat Gertjan wethouder is geworden, is Dirk Stoker gisteren in zijn plaats als raadslid beëdigd. Dick Kuin is door de fractie gekozen als de nieuwe fractievoorzitter. Joop van der Jagt is vice-fractievoorzitter geworden. Jop Kluis is de nieuwe fractieassistent.