Het leek enige jaren geleden, gevoed door een film waarin er een stelletje ‘oude’ vrouwen uit de kleren gingen om een dorp van de ondergang te redden, mode te worden om je uit te kleden, en fotograaf mooie plaatjes te laten schieten en er vervolgens een kalender van te maken. Dan heb ik het niet over de bekende en beruchte ‘Pirelli’ kalender waar schaars of niet geklede dames met het maatje 36 zich laten fotograferen door de beste fotograaf van de wereld. Ik heb het ook niet over de door Mike Multi jaarlijks terugkerende kalender met mooie onbekende jongens. Ook niet over de kalender van de voetbalclub uit Groningen die, om de clubkas te spekken, zich naakt hebben laten fotograferen. Ook niet over de laatste uitgave van de handbalclub US Handbal, die met een mooie kalender de clubkas hebben gevuld, Binnen de kortste keren waren al de kalenders, 200 stuks, uitverkocht. Een herdruk wordt overwogen.

Ik roep de raadsleden hierbij op om hun medewerking te verlenen aan het volgende initiatief; een kalender met schaars geklede raadsleden, alles in het kader van het herstel proces. Ik zie het al voor me, een bonte stoet van raadsleden die, enigszins ongemakkelijk en schichtig om zich heen kijkend, de deur van de fotostudio opzoeken. Het is op uitdrukkelijk verzoek van de fotograaf dat de raadsleden niet per eigen fractie, maar geheel gemengd in de studio verschijnen. Alles in het kader van het herstelproces. Nadat alle schroom is verdwenen en we elkaar, schaars gekleed, weer recht in de ogen kunnen kijken, lijkt het mij dat de fotograaf er alleen nog maar mooie plaatjes van kan schieten. Gezien het aantal raadsleden en maanden van het jaar komen we niet helemaal uit, maar ik stel voor om 2 raadsleden per maand te portretteren, zelf wil ik dan wel als ‘hunk’ de decembermaand verlevendigen.

Dit alles om de cohesie binnen de raad te herstellen en verstevigen, want om de kas van de gemeente te spekken zet het waarschijnlijk geen zoden aan dijk.

En het college dan? Zie ik u denken, welnu, ook het college zal haar medewerking verlenen aan dit gloedvolle initiatief, zo heb ik uit de wandelgangen vernomen. We moeten wel opschieten, want het is zo maar 1 oktober! Oja, het voorblad is gereserveerd voor het college, zoals het hoort.

De gewoonste zaak van de wereld, oftewel blootgewoon.

 

Dick Kuin

Februari 2015