In het verleden heb ik al vaker met u gedeeld dat het soms moeilijk te volgen is wat er in de gemeenteraad gebeurt. Zelfs voor iemand als ik – die alle stukken leest en bij alle vergaderingen aanwezig is – is er soms geen touw aan vast te knopen. Gisteravond – tijdens de raadsvergadering van 13 februari 2014 – had ik weer zo’n moment. Tijdens de behandeling van de actualisatie van het uitvoeringsprogramma van de woonvisie gebeurde het. Een motie die door AB was ingediend om te voorkomen dat het woonfonds voor allerlei hap-snap zaken wordt ingezet voordat de raad een integrale afweging heeft gemaakt waar zij dit fonds voor wil bestemmen haalde dankzij de steun van CDA en VVD een meerderheid. Dat is mooi, maar begrijpen doe ik het niet.

Laat mij eerst voor de minder ingewijden nog even kort uitleggen wat het woonfonds is. Iedere gemeente heeft van het Rijk een potje met geld gekregen om allerlei woon- en woningbouw-initiatieven financieel te ondersteunen. In Aalsmeer bedroeg dit potje ongeveer 2,2 miljoen Euro. In tegenstelling tot vele andere potjes vanuit het Rijk kregen de gemeenten voor dit potje behoorlijk veel bewegingsvrijheid mee. Natuurlijk zijn er wel kaders meegegeven, maar iedere gemeente heeft veel vrijheid om de exacte bestedingsdoelen vast te stellen. In Aalsmeer is dit potje grotendeels nog in tact. AB wil graag dat de gemeenteraad eerst met elkaar vaststelt waar we dit geld aan willen uitgeven, voordat de kas geplunderd zonder dat hier ‘een hoger plan’  achter zit. Tenslotte lag er ook al een motie van PACT om eens flink in deze specifieke buidel te tasten. Tot zover nog geen reden voor verbazing.

Maar, nu moet u weten dat zeer recent de andere fracties in de gemeenteraad – op voordracht van PACT-wethouder Rolleman – al 50.000 Euro uit het potje hadden gehaald om een projectontwikkelaar in Dorpshaven te ondersteunen. AB was hier tegen. Ten eerste willen wij –  zoals gezegd – eerst een integrale afweging maken waar we dit geld voor willen inzetten en ten tweede gaat bij ons de voorkeur er naar uit om dit niet te bestemmen voor het spekken van projectontwikkelaars. Maar….. daarin stonden wij alleen. CDA, VVD en PACT vonden het alle drie een prachtig plan om de projectontwikkelaar voor de ontwikkeling van 31 woningen in de prijsklasse van 150.000 tot 180.000 Euro een cadeautje te geven. Het is niet onze keus, maar dat kan.

En dan de raadsvergadering van 13 februari 2014. Om te voorkomen dat dit fonds als sneeuw voor de zon met allerlei merkwaardige inzet wegsmelt heeft AB dus een motie ingediend. Eerst met elkaar afspreken aan wat voor zaken we het willen uitgeven voordat de lade van de kassa opengaat. Tot mijn stomme verbazing adviseert wethouder Rolleman positief over dit voorstel. Sterker nog….Hij ziet het als een steuntje in de rug!? En ook CDA en VVD steunen dit voorstel van harte. Ben ik dan de enige die zich afvraagt hoe deze opstelling zich verhoudt tot hun greep in de kas van een 9 januari  jongstleden?
Eerlijk is eerlijk. PACT was tegen de motie. Zij reageerden zelfs als door een wesp gestoken. Kijk, dat snap ik dan weer wel. Iemand zal de lade van de kassa maar dichtgooien terwijl jij er met je vingers in zit.

Jop Kluis
fractieassistent