AB-wethouder Gertjan van der Hoeven schrijft regelmaat een column voor de website van www.aalsmeervandaag.nl. Hieronder treft u zijn bijdrage van 9 november 2013 aan.

Algemeen beschouwd

In de voorbije 2 weken zijn we getuige geweest van de Aalsmeerse Algemene Politieke Beschouwingen. Na wat inleidende beschietingen in de lokale kranten, ging VVD-fractieleider en collega columnist Van Rijn er eens lekker tegenaan. Op boze toon verweet hij het college en de coalitiepartijen ‘gebrek aan visie’, gaf aan dat ‘er leuk op de winkel was gepast’ en uiteraard presenteerde hij de VVD als de enige partij die ‘goed op het Aalsmeerse spaarbankboekje’ kan letten. Hij vatte het geheel samen met een citaat van Joop den Uyl: “Waar visie ontbreekt, komt het volk om.” En dat was het dan. Inhoudelijke voorstellen kwamen er niet. Wel presenteerde Van Rijn een verkiezingscadeautje: geen verhoging van de OZB. Helaas zonder een solide dekkingsvoorstel. Net als vorig jaar.

Al in april las ik een interview met Robert van Rijn op deze nieuwssite waarin hij zegt: “Onze club let goed op de portemonnee. In praktijk doet niet elke partij dat.” Deze bewering past geheel in de traditie van de VVD, die zich altijd laat voorstaan op haar financiële soliditeit. Waar dat op is gebaseerd, is me altijd een raadsel. Een paar voorbeelden uit de landelijke politiek. Het ‘Akkoord van Wassenaar”, dat in de jaren ’80 van doorslaggevend belang is geweest voor de economische ontwikkeling van Nederland in de laatste decennia, was de verdienste van 3 CDA-politici: Lubbers, De Koning en Ruding. In de jaren ’90 was Wim Kok (PvdA) in het Kabinet Lubbers III verantwoordelijk voor belangrijke hervormingen die de staatsfinanciën gezonder hebben gemaakt. Pas in de periode van grote economische voorspoed daarna – tijdens de Paarse kabinetten – heeft VVD-minister Zalm een voorname rol gespeeld op Financiën. En nu we financiële soliditeit keihard nodig hebben, laten de kabinetten van premier Rutte het afweten. In plaats van de aanpak van structurele problemen, kiest men voor platte bezuinigingen en lastenverzwaringen die met name kwetsbare groepen raken. En wat te denken van de verkiezingsbelofte van Rutte dat hij iedere Nederlander 1000 euro zou gaan geven? Berlusconi deed in Italie hetzelfde. Of moeten we onder ‘goed op de portemonnee letten’ misschien de wederwaardigheden van de VVD-coryfeeën Van Reij, Hooijmaijers of Hermans verstaan?

Lokaal – hier in Aalsmeer – kunnen we tevens vaststellen dat de feiten anders liggen. In deze periode is de grootste bezuinigingsoperatie van de afgelopen decennia doorgevoerd, zijn forse beleidshervormingen gerealiseerd en de gemeentelijke financiën structureel gezond gemaakt. In deze periode is ook 1,5 miljoen euro per jaar vrijgemaakt om achterstallig onderhoud van de Aalsmeerse buitenruimte weg te werken en zijn de structurele problemen op het gebied van vergunningverlening, bestemmingsplannen en handhaving weggewerkt. Stuk voor stuk onderwerpen die decennialang zijn verwaarloosd met alle gevolgen van dien. Daarnaast wordt met de investeringsplannen voor de Hornmeer een belangrijke stap naar de toekomst van Aalsmeer gezet.

En dat is gelukt ondanks de enorme financiële tegenvallers in de projecten Green Park Aalsmeer en &2=1 BV. Deze beide projecten – in de steigers gezet door wethouders van VVD-huize en gesanctioneerd door (meerderheden in) de gemeenteraad –  zijn mede als gevolg van de economische crisis een financiële molensteen om de nek van Aalsmeer. Er zijn enorme risico’s genomen door veel te dure aankoop van grondposities. Ik herinner me nog heel precies de debatten in de vorige periode over de ‘strategische’ miljoenenaankopen van diverse percelen in Greenpark. En begrijpt u mij niet verkeerd: natuurlijk hoeft de VVD in Aalsmeer zich niet verantwoordelijk te houden voor alle Aalsmeerse problemen. Onzin. Dat zijn we namelijk samen. Maar het erkennen van de eigen verantwoordelijkheid in al die kwesties mag naar mijn mening wel van de lokale VVD worden verwacht. Zeker als je andere partijen de maat neemt over de mate waarin zij ‘bestuurderspartij’ zijn.