Op een druk bezochte ledenvergadering van Aalsmeerse Belangen is de nieuwe kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 vastgesteld. Het bestuur en de leden hebben drs. Gertjan van der Hoeven (37) gekozen als lijsttrekker. AB kiest daarmee een jonge lijsttrekker die de invloed van de partij de komende jaren verder kan uitbouwen. “Gertjan , in het dagelijks leven werkzaam als projectleider bij gemeenten heeft de afgelopen 4 jaar in de gemeenteraad bewezen dat hij over een uitermate frisse, scherpe blik beschikt.”, aldus partijvoorzitter Coq Scheltens. “We hebben, naast de nieuwe lijsttrekker, een veelbelovende lijst samengesteld met een prima mix van jong, aanstormend talent en ervaren mensen. Met voldoende stemmen kan de fractie op alle fronten worden versterkt, want we hebben nieuwe mensen met kennis van financiën, de WMO en bouwkunde kunnen aantrekken.” Ook keert Dick Kuin na enkele jaren afwezigheid terug in de Aalsmeerse politieke arena. Scheltens: “Wij zijn blij dat hij terug komt: Aalsmeer kan zijn visie en creativiteit goed gebruiken.”

Tijdens de algemene ledenvergadering is ook het nieuwe verkiezingsprogramma aan de AB-leden gepresenteerd. Het AB-programma is herkenbaar, duidelijk en bevat veel speerpunten waar AB al jaren voor staat. Enkele daarvan zijn meer aandacht voor de jeugd; het betaalbaar houden van de Wmo; bouwen voor starters, jongeren en senioren; behoud van de Aalsmeerse cultuurhistorie en verbeteren van het wijkgericht werken in Aalsmeer.

AB heeft haar ledenaantal in de afgelopen maanden fors zien groeien en verwacht deze lijn in de komende maanden door te kunnen trekken. De partij zit momenteel als enige partij in de oppositie maar weet met frisse ideeën en goed onderbouwde tegenvoorstellen haar invloed uit te oefenen. “Die lijn zetten we onverminderd voort. Het onderscheidt ons van de andere partijen die soms wel erg volgend zijn. Dat wordt gelukkig ook opgemerkt door heel veel Aalsmeerders”, aldus Van der Hoeven. Het verkiezingsprogramma en de volledige lijst worden op korte termijn bekend gemaakt.

Gertjan van der Hoeven