Het ene jaar is nog net niet af of het volgende dient alweer voorspeld te worden. 2014, het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, met vooraf het geluid dat alle zittende partijen zoveel op elkaar lijken, hoe eens we het met elkaar zijn. 2014, het jaar van veranderingen, zo las ik op internet. Dat klopt. Er is wat gebeurd in de Aalsmeerse politiek. Alsof de inhoud naar de achtergrond is verdwenen en we als gemeentebestuur niet met het algemeen belang bezig zijn, maar ons laten leiden door de waan van de dag.
En 2015? Het jaar van de geit. Gaan we nog een jaar tegemoet met gemekker? Ik mag hopen van niet. Gelukkig is er ook een ander jaarthema, het jaar van het licht! Dat spreekt meer aan. Licht heeft invloed op ons. Optimistisch en goed gehumeurd, mooi om zo een nieuw jaar in te willen gaan. 2015, het jaar waarin de gemeente alle extra nieuwe taken moet gaan uitvoeren. Gaat het lukken om alles beter te doen? Wij gaan er voor!
De fractie van Aalsmeerse Belangen wenst  iedereen een goed 2015, met alle positieve werking van het licht. Spot uit, licht aan! Wetend dat de quote ‘goede voornemens’ eindigt met het woord mens, die bij ons centraal staat.

Helma Persoon
fractievoorzitter