Afgelopen donderdagavond heeft de besluitvorming plaatsgevonden over de Nota Kunst & Cultuur Aalsmeer 2013-2016. Woordvoerder Rene Martijn was in het algemeen positief over de inhoud van deze nota waar ruim 2 jaar aan is gewerkt. Martijn prees het feit dat vanaf 2013 cultuureducatie weer structureel aangeboden gaat worden op alle Aalsmeerse basisscholen. Daarvoor wordt enerzijds een goed aanbod beschikbaar gesteld en anderzijds subsidie verstrekt aan de scholen om het aanbod in te kunnen kopen. Ook positief was hij over de inzet van het College van B&W om Aalsmeerse kunstenaars en instellingen zo veel mogelijk op te nemen in het aanbod en het feit dat de cultuurhistorie van Aalsmeer een plek in het aanbod krijgt.

Martijn was namens de fractie van AB ook positief over de volledige hervorming van het muziekonderwijs. Dit onderwijs zal vanaf 2013 via het Cultuurpunt Aalsmeer in de wijk en op scholen – dus dichtbij huis – worden aangeboden. Het betreft zowel binnen- als buitenschools aanbod. Martijn: “Wij vinden het belangrijk dat kennismaking met muziek op deze manier weer bereikbaar wordt voor alle Aalsmeerse kinderen. De laatste jaren was dat door de hoge kosten van het onderwijs van De Hint helaas niet echt meer het geval.“ Martijn was ook zeer te spreken over de komst van financiele ondersteuning door het Jeugdcultuurfonds. Daarmee worden culturele activiteiten voor alle kinderen bereikbaar, onafhankelijk van het inkomen van ouders. Het Jeugdcultuurfonds ondersteunt immers kinderen van minder draagkrachtige ouders in culturele uiting en talentontwikkeling.

Als laatste ging Martijn in op de veranderingen voor de Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA). Hij gaf aan dat er in feite heel veel hetzelfde blijft. De activiteiten op het gebied van beeldende kunst in het Oude Raadhuis, die in de afgelopen jaren veel subsidie hebben gevraagd, moeten echter in toenemende mate op eigen financiële benen gaan staan. Martijn riep alle betrokkenen op om met positieve energie aan de slag te gaan. Hij gaf aan dat veel stichtingen en verenigingen in Aalsmeer elk jaar weer aantonen dat het mogelijk is om met een minimum aan subsidies te werken. Martijn: “De rol van KCA gaat de komende tijd veranderen. Er wordt ruimte gemaakt om ook andere culturele aanbieders te subsidieren. AB juicht dit toe”.

Aalsmeerse Belangen stemde tegen de ingediende moties omdat deze naar inschatting van de fractie onwenselijk en onuitvoerbaar waren. Bovendien was de fractie van mening dat er in de afgelopen 2 jaar al ruimschoots gelegenheid was geweest om aanvullende kaders bij de hervorming van het kunst- en cultuurbeleid te stellen. Vreemd genoeg was van die gelegenheid nog geen gebruik gemaakt.