Het motto voor het programma voor de periode 2014 – 2018 is ‘Autonoom & Betrokken‘.

U kunt natuurlijk het hele programma hier downloaden (in PDF-format), maar op de onderstaande pagina’s is het programma onderverdeeld naar de verschillende hoofdstukken.

In dit verkiezingsprogramma beschrijven wij de koers die wij in de komende jaren in Aalsmeer willen varen. In een aantal hoofdstukken kunt u lezen wat er in de afgelopen vier jaar is bereikt en wordt onze visie op Aalsmeer voor de komende jaren verder toegelicht:

 • Inleiding
  Op deze pagina wordt de keuze voor het motto ‘Autonoom & Betrokken‘ toegelicht.
 • In ‘Zorgelijke bewegingen’ geven we onze visie op seniorenbeleid, armoedebeleid, en beleid voor mensen met een beperking in deze tijd van grote rijksbezuinigingen.
 • In ‘Geef jeugd bewegingsruimte’ komen jeugd- en jongerenwerk, kinderopvang en onderwijs en sport aan de orde.
 • In ‘Ruimte voor economische dynamiek’ beschrijven we onze visie op bedrijvigheid en de toekomst van recreatie en toerisme in ons dorp.
 • In ‘Cultuur beweegt Aalsmeer’ beschrijven wij onze inzet voor het cultuurbeleid in de komende jaren en de wijze waarop AB het cultureel erfgoed van Aalsmeer veilig wil stellen.
 • In ‘Verkeer in beweging’ beschrijven wij onze visie op mobiliteit in Aalsmeer. Dit hoofdstuk beschrijft hoe het plan voor ‘de Knip’ door uw en onze inzet van tafel is gegaan.
 • In ‘Aalsmeer wordt duurzaam en schoon’ leest u onze visie op verduurzaming van Aalsmeer. Ook geven wij onze kijk op natuur en natuurontwikkeling en kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte in Aalsmeer.
 • In ‘Ruimtelijke ordening in Aalsmeer: een aardverschuiving’ beschrijven we de bereikte resultaten en de AB-visie op wonen, ruimtelijke ordening en handhaving in Aalsmeer.
 • In ‘Aalsmeer in beweging: de burger staat centraal’ leest u onze plannen voor het verbeteren van het wijkgericht werken, kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en onze voorstellen om het bestuur dichter bij alle Aalsmeerders te brengen.
 • In ‘Aalsmeer heeft de financiën op orde’ beschrijven we de visie van AB op solide financieel beleid en beperking van de financiële risico’s voor de gemeente Aalsmeer.
 • Op de laatste pagina van dit programma treft u onze kandidatenlijst aan.

U kunt natuurlijk het gehele programma tot u nemen maar voor diegenen die beperkt tijd hebben om dit programma te lezen, hebben wij per thema kort een overzicht van de kernpunten gegeven. Tenslotte willen wij voor alle duidelijkheid aangeven dat overal waar u ‘Aalsmeer’ leest ‘Kudelstaart en Aalsmeer’ wordt bedoeld.