In welke mate helpt het Kieskompas u werkelijk op weg bij uw persoonlijke keuze? Graag geven wij u daarbij een paar overwegingen mee.

Politiek landschap
Het Kieskompas werkt op basis van een zogenaamd ‘politiek landschap’. Dat betekent dat alles langs de meetlatten progressief/conservatief en links/rechts wordt gelegd. Maar hoe zinnig is dat bij verkiezingen voor de gemeenteraad? Dat de invoering van een referendum (stelling 30) als progressief wordt gezien is nog te begrijpen, maar dat het toekennen van budgetten aan wijken zodat zij zelf kunnen bepalen wat er in hun wijk gebeurt (stelling 29) conservatief is…… Politicologie nog onbegrijpelijker dan de politiek zelf? AB denkt in elk geval niet langs de twee liniaaltjes van de politicologen achter dit instrument.

Kwaliteit van de stellingen
De gehanteerde stellingen zijn door het Kieskompas geselecteerd op basis van verschillen. Wanneer partijen ‘lekker ver’ uit elkaar liggen, levert dat immers het duidelijkste plaatje op. Dat betekent in de praktijk dat er niet wordt gekeken wat belangrijke onderwerpen zijn in Aalsmeer maar alleen naar spreiding van de meningen. Resultaat is een Kieskompas met maar liefst twee stellingen over watertoerismebelasting terwijl er géén stellingen over bijvoorbeeld zorg en welzijn inzitten. Iedereen weet echter dat juist dat de issues van de komende jaren zullen zijn. Het Kieskompas geeft naar onze mening daardoor niet echt een betrouwbaar beeld van de onderwerpen waar het de komende vier jaar werkelijk over gaat.
In onze optiek bevat het Kieskompas daarnaast nog te veel ‘gratis  bier stellingen’. Deze term komt uit Eindhoven. Daar had men met de Stemwijzer het zelfde probleem. Te veel stellingen kosten geld zonder dat wordt aangegeven waar dit geld vandaan moet komen.

Verantwoording en gebruiksaanwijzing
Waarom doet AB dan toch mee? Onze verklaring is eenvoudig: wij beschouwen het KiesKompas als een wens van andere Aalsmeerse partijen en vonden dat wij niet als enige het KiesKompas moesten tegenhouden. Wellicht is dit instrument toch een waardevolle aanvulling voor Aalsmeerse kiezers. Op basis van de evaluatie zullen we besluiten of AB volgende keer weer zal deelnemen.
Onze kritische opstelling heeft erin geresulteerd dat een aantal stellingen over lokale issues zoals Schiphol of de Sloopzone is toegevoegd en dat een aantal ‘gratis bier’ stellingen is verwijderd. Wij hebben integer antwoord gegeven op de geselecteerde stellingen. De uitkomst geeft u dus een beeld in hoeverre u wat betreft deze 30 stellingen een vergelijkbare mening heeft als AB. Onze plek in het politieke landschap van de ‘gestudeerden’ vinden wij niet zo interessant. Wij raden u vooral aan om te kijken naar ons programma en de resultaten die we de afgelopen vier jaar hebben bereikt.

Statistiek
Tenslotte willen wij nog even wat cijfers met u delen:
Het Kieskompas bevat slechts één stelling waarop de vijf partijen die meedoen kunnen antwoorden vanuit hun programma en drie stellingen waarvan geen van de partijen het de moeite vond dit in hun programma op te nemen.  Maar liefst 16 stellingen zijn uit slechts één van de programma’s te onderbouwen. Gelukkig heeft AB een volwaardig en concreet programma en kunnen wij op 21 stellingen vanuit ons programma antwoorden, maar er zijn ook partijen die vanuit hun programma maar vijf of zelfs vier stellingen kunnen beantwoorden. Er is zelfs een partij die op twee stellingen helemaal niet reageert.

 

terug